Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Cao Bằng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng Chính quyền điện tử

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử và đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Tính đến ngày 25/5/2020, toàn tỉnh đã tiếp nhận 29.118 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử, trong đó, đã trả kết quả đúng hạn 25.923 hồ sơ

Tính đến ngày 25/5/2020, toàn tỉnh đã tiếp nhận 29.118 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử, trong đó, đã trả kết quả đúng hạn 25.923 hồ sơ

Hạ tầng CNTT đã được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc, tạo nền tảng để phát triển chính phủ điện tử. Hệ thống máy tính phục vụ công việc tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đều được trang bị đầy đủ; tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức cấp tỉnh đạt 100%, cấp huyện đạt 89%, cấp xã đạt 55%. Tỷ lệ máy tính được kết nối mạng internet cấp tỉnh đạt 99%, cấp huyện đạt 97%, cấp xã đạt 95%; kết nối mạng LAN, cấp tỉnh đạt 99%, cấp huyện đạt trên 89%, cấp xã trên 73%. Tỷ lệ máy tính được cài đặt phần mềm diệt virut tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh  được trên 80% máy tính, cấp huyện trên 84%, cấp xã trên 64%.

Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước được đẩy mạnh, trong đó: 100% sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành có ứng dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử; 100% sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có trang thông tin điện tử là cổng thành phần của Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Tỷ lệ cán bộ công chức được đăng ký cấp hòm thư điện tử công vụ cấp tỉnh trên 88%, cấp huyện trên 17%, trong đó, tỷ lệ cán bộ công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc cấp tỉnh trên 66%, cấp huyện trên 27%. Một số đơn vị đã triển khai ứng dụng phần mềm trong thực hiện nhiệm vụ: Phần mềm quản lý kế toán – tài chính, phần mềm quản lý tài sản, phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức...

Nhằm giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp được kịp thời, hiệu quả, Cao Bằng đã thành lập và đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động; triển khai xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh, cung cấp 178 thủ tục hành chính mức độ 4, 638 thủ tục hành chính mức độ 3,... công khai tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành, địa phương...

Bên cạnh kết quả đã đạt được, việc xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh còn gặp không ít khó khăn, nhận thức của một số cơ quan, đơn vị về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng Chính quyền điện tử chưa đầy đủ; việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh còn chậm so với lộ trình đề ra; nguồn nhân lực chuyên trách về CNTT còn thiếu; tỷ lệ người dân và doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa cao; nguồn lực bố trí xây dựng Chính quyền điện tử còn hạn hẹp; việc bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước chưa được quan tâm đúng mức; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện đôi lúc còn thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời.

Để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, Cao Bằng xác định một số nội dung trọng tâm: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kế hoạch về phát triển Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh…

Tập trung xây dựng Chính quyền điện tử gắn với cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc, giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Phấn đấu đến hết năm 2025 có trên 80% thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 40% trở lên; thực hiện đồng bộ các giải pháp về ứng dụng CNTT góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par index) của tỉnh.

Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực, doanh nghiệp, địa phương theo Đề án Chuyển đổi số Quốc gia. Xây dựng, hoàn thiện Trung tâm dữ liệu tỉnh, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, đảm bảo kết nối liên thông, chia sẻ giữa các hệ thống trong tinh và quốc gia. Nghiên cứu xây dựng một số mô hình thí điểm có thể nhân rộng, như: Đô thị thông minh, xã điểm nông thôn mới trong ứng dụng CNTT… Rà soát, triển khai mở rộng mạng truyền số liệu chuyên dùng đến cấp xã. Nâng cao năng lực mạng lưới viễn thông, dịch vụ bưu chính công ích đáp ứng nhu cầu xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh.

Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực về xây dựng Chính quyền điện tử; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tăng cường hợp tác về KHCN. Quan tâm đầu tư ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động cung cấp các ứng dụng, dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước.

Chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về CNTT; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức về ứng dụng CNTT trong thực thi công vụ. Xây dựng chính sách thu hút đội ngũ chuyên gia về CNTT đến làm việc tại tỉnh; chính sách đãi ngộ đối với các nhân tố trẻ, có trình độ CNTT ở các cơ quan, đơn vị trong tỉnh;…

Tác giả bài viết: HH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 1626

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 91336

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8659793Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng