Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Cao Bằng tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa(CNH), hiện đại hóa đất nước(HĐH), các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh Cao Bằng đã nỗ lực tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết, tạo nên nhận thức thống nhất về về vị trí, vai trò to lớn của giai cấp công nhân trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và sự quan tâm của Đảng đối với giai cấp công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh.
70% CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiếm y tế

70% CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiếm y tế

Trong 10 năm qua, UBND tỉnh Cao Bằng, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết 20- NQ/TW. Các cơ quan thông tin tuyên truyền của tỉnh, tập trung tuyên truyền sâu rộng quan điểm chỉ đạo của Đảng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng giai cấp công nhân thông qua nhiều hình thức tuyên truyền có hiệu quả, cụ thể như: Báo Cao Bằng và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã xây dựng nhiều chuyên mục tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, hoạt động của tổ chức công đoàn, trong đó có 106 phóng sự được phát sóng, viết trên 1.000 tin bài tuyên truyền về phong trào lao động sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), hoạt động công đoàn, gương người tốt, việc tốt.

Toàn tỉnh có trên 90% đoàn viên, CNVCLĐ; trên 6.000 lượt công nhân lao động (CNLĐ) trực tiếp được tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết số 20-NQ/TW. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã phối hợp tổ chức các cuộc thi: An toàn vệ sinh viên giỏi cấp tỉnh (năm 2009 năm 2011); thi viết tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam 80 năm xây dựng và phát triển” năm 2009, “Công đoàn Việt Nam 85 năm xây dựng và phát triển ” năm 2014 (tổng số có 29.690 bài dự thi); vận động CNVCLĐ toàn tỉnh tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Hiến pháp năm 2013.... Qua đó đã bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, lòng yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật cho CNLĐ, động viên CNLĐ động tích cực lao động sản xuất, học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng đội ngũ CNLĐ tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH .

Các cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức công đoàn các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị sô 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); tổ chức phát động các phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương của Bác theo chuyên đề hằng năm.

Trong 10 năm qua, đội ngũ đoàn viên, người lao động có sự chuyển biến về số lượng và chất lượng. Năm 2008, toàn tỉnh có 941 CĐCS với 30.784 CNVCLĐ, đến ngày 31/12/2017, tổng số 983CĐCS với là 30.649 (chiếm 99% số CNVCLĐ). Trên địa bàn tỉnh đã 53.698 nghìn lượt CNVCLĐ được học tập, nâng cao trình độ kỹ năng, nghề nghiệp. Qua đó, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghê nghiệp của CNVCLĐ từng bước nâng cao.

Hưởng ứng các phong trào do công đoàn tổ chức, phát động, những năm qua, cán bộ CNVCLĐ toàn tỉnh đã có nhiều đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng thành công trong các lĩnh vực quản lý, sản xuất đời sống, giá trị làm lợi cho nhà nước hàng chục tỷ đồng. Đã có 46 giải pháp đạt giải thưởng tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh; 08 cá nhân được tặng Bằng sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam...

Các phong trào thi đua lao động sản xuất của cán bộ, CNVCLĐ đã thu hút được đông đảo CNVCLĐ tham gia, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua các phong trào thi đua, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được tôn vinh, khen thưởng, cụ thể: trong 10 năm qua, có 16 tập thể được tặng Cờ thi đua, 163 tập thế và cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 38 tập thể được tặng Cờ thi đua, 2.698 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng.

Nhằm góp phần củng cố, nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, từ năm 2008 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 73 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 6.444 cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS) về nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động Công đoàn với nội dung, phương pháp tập huấn phù hợp.Đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách, không chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở luôn được kiện toàn, củng cố kịp thời. Hiện nay, tỉnh có 59 cán bộ công đoàn chuyên trách, 2.841 cán bộ công đoàn không chuyên trách.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và giải quyết những vấn đề bức xúc của CNLĐ được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Tỉnh ủy đã tăng cường chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về lao động, kiện toàn bổ sung cán bộ thanh tra lao động, thành lập các đoàn thanh tra liên ngành, tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Pháp Luật lao động tại doanh nghiệp. Trong 10 năm qua, công đoàn tham gia 676 cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành. Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh các đơn vị chưa tuân phủ pháp luật lao động, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong việc thực hiện pháp luật lao động.       

Hằng năm, trên 95% cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, 100% doanh nghiệp Nhà nươc, 60% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức công đoàn, tổ chức Hội nghị người lao động. Đến nay, đã có trên 90% CĐCS xây dựng được quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn với chính quyển cùng cấp; có trên 95% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn xây dựng và ký được thoả ước lao động tập thể, 70% CNVCLĐ được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiếm y tế; 100% các doanh nghiệp nhà nước và 60% các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có tổ chức công đoàn có sự quan tâm chăm lo đến đời sống văn hoá tinh thần cho CNLĐ.

Từ năm 2008 đến nay, Công đoàn các cấp vận động CNVCLĐ toàn tỉnh đóng góp quỹ “Mái ấm công đoàn" được 7 tỷ 976 triệu đồng, đã có 308 nhà "Mái ấm công đoàn" được xây dựng và sửa chữa trị giá tư 15-30 triêu đồng/nhà.  LĐLĐ tỉnh tín chấp cho 671 lượt hộ CNVCLĐ với 90 dự án, số tiền 7 tỷ 339 triệu đồng từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, đã tạo được việc làm cho 176 lao động. Triển khai cho vay, hỗ trợ từ quỹ "Công nhân lao động nghèo", quỹ "Tình thương", quỹ "Vì nữ CNVCLĐ nghèo" giúp đỡ, trợ cấp và cho vay 1 .597 CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 1 tỷ 961 triệu đồng. Tổ chức “Tháng công nhân’’ trong 5 năm qua có 1.924 CNVCLĐ đã được các cấp công đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà số tiền 703.237.500 đồng; ...

Nhằm tăng cường, củng cổ tổ chức đảng, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong các hoạt động công đoàn, Tỉnh ủy đã chỉ đạo công đoàn, đoàn thanh niên tích cực triển khai việc bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, tạo điều kiện cho công nhân lao động trưởng thành về chính trị, góp phần phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở đảng trong các đơn vị, doanh nghiệp. Trong 10 năm
qua các cấp công đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 11.204 đoàn viên công đoàn ưu tú tham gia học tập lớp bồi dường nhận thức về Đảng và 9.285 đoàn viên công đoàn được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã ban hành Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 01/7/2011 về việc thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp. Từ năm 2011 đến nay đã thành lập được 15 tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp, nâng tổng số cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp hiện nay lên 79 đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 20 đã và đang tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có nơi chưa thực sự quyết liệt, chưa quan tâm chỉ đạo đúng mức đến việc tổ chức thực hiện Nghị quyết tại các doanh; Công tác kiểm tra thực hiện Nghị quyết chưa được thực hiện thường xuyên; đời sống của CNLĐ, nhất là CNLĐ khu vực kinh tế ngoài Nhà nước còn nhiều khó khăn; Tình trạng thiếu nhà ở cho công nhân vẫn đang là vấn đề khó khăn; Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho CNLĐ chưa được quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ; một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước chưa tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho CNLĐ học tập, nâng cao trình đô, kỹ năng nghề nghiệp; Một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ pháp luật Lao động,;…

Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp, các ngành, trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng trong Nghị quyết sổ 20- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, CNLĐ và toàn xã hội về vị trí, vai trò giai cấp công nhân và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với việc xây dựng giai câp công nhân trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH; Chú trọng công tác giáo dục, đào tạo và bồi dường nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân để có một đội ngũ công nhân có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, có khả năng tiếp thu nhanh và làm chủ công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh; tích cực tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp thiết của CNLĐ, tăng cường các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ; Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng nhà ở tập thể và các công trình phúc lợi cho công nhân như cơ sở nuôi dạy trẻ, nhà văn hóa, thể thao...; thường xuyên tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chính sách, pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp;…

Tác giả bài viết: Hữu Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 21

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 4643

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20853

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8348085Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng