Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Cao Bằng quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã phát triển

Nhằm tạo chuyển biến mới về chính sách quản lý và cơ chế tài chính đối với việc thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động về số lượng và chất lượng của các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), Cao Bằng đã ban hành và tổ chức triển khai Chương trình định hướng và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và HTX giai đoạn 2016 - 2020.
Trong 8 tháng đầu năm 2017, Cao Bằng có 6 HTX thành lập mới với số vốn đăng ký: 7,377 tỷ đồng

Trong 8 tháng đầu năm 2017, Cao Bằng có 6 HTX thành lập mới với số vốn đăng ký: 7,377 tỷ đồng

Tính đến hết tháng 8/2017, Cao Bằng có tổng số doanh nghiệp hoạt động đã đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp là 1.293 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký kinh doanh là 17.380,981 tỷ đồng (trong đó: Doanh nghiệp tư nhân 334 doanh nghiệp; công ty trách nhiệm hữu hạn 778 doanh nghiệp; công ty cổ phần 181 doanh nghiệp). Riêng trong 8 tháng đầu năm 2017, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là: 104 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký kinh doanh là 1.348,868 tỷ đồng (trong đó: doanh nghiệp tư nhân: 10 doanh nghiệp; công ty trách nhiệm hữu hạn: 81 doanh nghiệp; công ty cổ phần: 13 doanh nghiệp).

Tổng số HTX trên địa bàn tỉnh đang hoạt động đến hết ngày 30/8/2017 là 395 HTX, tổng số vốn đăng ký hoạt động: 440,628 tỷ đồng. Riêng trong 8 tháng đầu năm 2017, Cao Bằng có 6 HTX thành lập mới với số vốn đăng ký: 7,377 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh có 16 chi nhánh văn phòng đại diện được thành lập.

Từ đầu năm 2017 đến nay, tỉnh đã thu hút được 41 dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn với tổng sô vôn đăng ký đầu tư là 2.015,096 tỷ đồng, trong đó: có 21 dự án đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký 1.887,579 tỷ đồng.

Có được kết quả trên, một phần là do vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh đã được chú trọng thực hiện. Các huyện, thành phố, các sở, ngành đã phổ biến, triển khai các văn bản liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp như: Nghị quyết số 19/NQ-CP, ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh.

UBND các huyện, thành phố niêm yết công khai các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện và chỉ đạo các xã, thị trấn niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyên giải quyết của UBND xã. Giải quyết thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết TTHC cho các Doanh nghiệp và Hợp tác xã hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Công khai, niêm yết minh bạch các tài liệu pháp lý, phí, lệ phí liên quan đến Doanh nghiệp và Hợp tác xã. Hướng dẫn triển khai thành lập mới hợp tác xã trên địa bàn các huyện.

 Các sở, ngành đã tham mưu ban hành Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định số 1175/QĐ-UBND, ngày 02/8/2017 Phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Cao Bằng năm 2017; tổ chức tọa đàm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tỉnh Cao Bằng,... Thực hiện rà soát, đơn giản hoá các thủ tục hành chính không còn phù hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành Kế hoạch và Đầu tư, Công thương... ; đồng thời tích cực tham gia vào hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tiêu biểu như:

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Bằng thường xuyên thực hiện công tác tư vấn về thị trường, thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, đồng thời trao đổi với các doanh nghiệp, cơ sở phân phối, tiêu thụ nông sản trên địa bàn Hà Nội về nhu cầu thị trường, các tiêu chí, tiêu chuẩn nông sản an toàn, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản, đồng thời phối hợp với dự án VIE/036 tỉnh Cao Bằng tiến hành hỗ trợ trong việc truy xuất nguồn gốc các sản phẩm. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai hợp tác phát triển sản xuất nông nghiệp giữa tỉnh Cao Bằng và tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc, thúc đẩy doanh nghiệp hai bên tham gia vào quá trình hợp tác và tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng kế hoạch thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ về làm việc tại HTX trong năm 2018 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 Liên minh HTX tỉnh đã tích cực tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ HTX tổ chức lại hoạt động HTX theo luật HTX năm 2012, kết nạp được 03 HTX vào thành viên liên minh HTX tỉnh, nâng tổng số thành viên lên 162 đơn vị (150 HTX và 12 doanh nghiệp); tư vấn hướng dẫn các HTX trên địa bàn tỉnh về xây dựng dự án vay vốn, xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm; giúp đỡ 02 HTX tham gia hội chợ quảng bá giới thiệu sản phẩm;...

Sở Khoa học và công nghệ thực hiện giải ngân hỗ trợ về đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho 01 doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp từ nguồn khoa học và công nghệ Trung ương để thực hiện 02 dự án xây dựng mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 doanh nghiệp đang được phê duyệt danh mục nhiệm vụ để đưa vào xem xét hỗ trợ theo “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020”…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay việc thực hiện Chương trình định hướng và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và HTX giai đoạn 2016 – 2020 đang tồn tại một số hạn chế như: Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương để định hướng, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX còn chưa chặt chẽ; một số dự án đăng ký đầu tư của các doanh nghiệp, HTX chậm được giải quyết; một số HTX nhỏ, hàng hóa, sản phẩm ít, vốn đầu tư, kinh doanh còn thiếu, không đủ điều kiện dể đăng ký chuyển đổi thực hiện Luật HTX năm 2012 phải ngừng hoạt động; kinh phí của tỉnh bố trí để hỗ trợ Doanh nghiệp, HTX không nhiều…

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp và HTX phát triển, chính quyền địa phương đã xác định cần tập trung chỉ đạo công tác hỗ trợ Doanh nghiệp và HTX theo kế hoạch đã đề ra; xây dựng kế hoạch định hướng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, HTX cho các năm tiếp theo, phân công trách nhiệm cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện; Tăng cường năng lực quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, kinh tế tập thể, HTX; Tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn cho các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn; Xây dựng Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh 2 năm 2018 – 2019; Xây dựng và hoàn thiện danh mục các dự án để làm căn cứ tồ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo; Xem xét và thẩm định, hỗ trợ các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh…/.

Tác giả bài viết: Thùy Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 1673

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 60617

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6340930