Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Cao Bằng đẩy mạnh tái cơ cấu lại nền kinh tế

Tái cơ cấu nền kinh tế là quá trình sắp xếp, cơ cấu lại nền kinh tế với quy mô lớn hơn và tốc độ nhanh hơn để đạt mục tiêu nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, trong 2 năm thực hiện quá trình tái cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu.
Quy hoạch và khai thác có hiệu quả khu du lịch Thác Bản Giốc.

Quy hoạch và khai thác có hiệu quả khu du lịch Thác Bản Giốc.

Đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng chỉ còn 06 doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu gồm: Doanh nghiệp có vốn nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có 03 doanh nghiệp là Tổng công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cao Bằng, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cao Bằng, Công ty TNHH một thành viên Thủy Nông Cao Bằng; doanh nghiệp có vốn nhà nước nắm giữ trên 50% và dưới 50% vốn điều lệ có 03 doanh nghiệp là Công ty cổ phần là Việt Lập Cao Bằng, Công ty cổ phần Giống và thức ăn chăn nuôi Cao Bằng, Công ty cổ phần Thương mại Tổng hợp Bảo Lạc Cao Bằng. UBND tỉnh đã tổ chức xây dựng kế hoạch thoái vốn giai đoạn 2016 - 2020, trong đó thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sau khi đã thực hiện sắp xếp cổ phần hóa Nhà nước không cần nắm giữ tại Công ty cổ phần Giống và thức ăn chăn nuôi Cao Bằng, dự kiến thoái vốn theo từng năm từ năm 2017 - 2020. Tiến hành xây dựng phương án, đề nghị thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa đối với 02 doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cao Bằng trong năm 2018 đối với 02 Công ty gồm Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Môi trường Cao Bằng và Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng,  hai Công ty này đã thực hiện sắp xếp chuyển đổi thành Công ty TNHH 100% vốn nhà nước sở hữu.
Tiếp tục cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công
Công tác lập kế hoạch đầu tư công được chú trọng triển khai ngay từ đầu năm theo các quy định của nhà nước, giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công hàng năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 cho các cấp, ngành đúng quy định của pháp luật để triển khai thực hiện. Hướng dẫn, kiểm tra và chỉ đạo triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án và giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch hàng năm. Tập trung chỉ đạo các ngành, các chủ đầu tư triển khai thi công các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm và hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán khối lượng hoàn thành, không đế dẫn đến cuối năm thanh quyết toán. Ban hành Quy định Phê duyệt danh mục dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Lạng Sơn, Bắc Kạn, Hà Giang và Cao Bằng do ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ…
Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có năng suất, chất lượng tốt, chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất từ khâu làm đất, lựa chọn giống, phân bón đến thu hoạch. Tiến hành xây dựng và triền khai thực hiện 6 Đề án, trong đó có 04 Đế án lĩnh vực trồng trọt, 01 Đề án lĩnh vực chăn nuôi và 01 Đề án lĩnh vực lâm nghiệp. Nghiên cứu đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất chất lượng các cây trồng, đặc biệt là các cây trồng hàng hóa có thế mạnh của tỉnh, như thuốc lá, mía, trúc sào.
Cơ cấu lại các ngành công nghiệp
Tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của Luật Cạnh tranh, các văn bản hướng dẫn có liên quan đến cộng đồng doanh nghiệp, thương nhân, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các doanh nghiệp tư nhân trong các ngành công nghiệp ưu tiên theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm; triển khai Đề án khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp. Chỉ đạo thực hiện các giải
pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để tăng năng lực sản xuất, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các thành phần kinh tế; tổ chức thực hiện có hiệu quả về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư dài hạn, tạo dựng sản phẩm và thương hiệu có sức cạnh tranh; Rà soát các dự án chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh hoạt động không hiệu quả hoặc chưa triển khai đầu tư để cơ cấu lại hoặc đề xuất thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật. Xây dựng, triển khai chương trình bảo vệ thương hiệu hàng hóa dịch vụ đặc trưng thế mạnh của tỉnh; xây dựng Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tập trung chỉ đạo sản xuất công nghiệp truyền thống, hỗ trợ, tạo điều kiện và giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp để doanh nghiệp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thi trường, nhất là các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản.
Thực hiện cơ cấu lại và phát triển nhanh các ngành dịch vụ, duy trì tốc độ tăng trưởng các ngành dịch vụ cao hơn tốc độ tăng trưởng GRDP
Tăng cường công tác quản 1ý về lĩnh vực thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, khuyến khích tiêu dùng hàng Việt Nam; đẩy mạnh thực hiện đề án xúc tiến thương mại trên địa bàn các huyện trong tỉnh và tại các tỉnh bạn; triển khai có hiệu quả Chương trình "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam". Thực hiện Chương trình "Đưa hàng Việt về nông thôn" đến nay trên địa bàn tỉnh có 85 chợ; hệ thống cửa hàng bán lẻ, cửa hàng tiện ích, cửa hàng tổng hợp… đã đáp ứng việc giao lưu hàng hóa, phục vụ nhu cầu đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Hoàn thiện quy định Phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; xây dựng khu trung chuyển hàng hóa nông lâm, thủy, hải sản tại cửa khẩu Trà Lĩnh; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong hệ thống thương mại Việt Nam - Trung Quốc. Đẩy mạnh xúc tiến và thu hút đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp trên địa bàn.
Về dịch vụ du lịch, tỉnh đã phối hợp với Đoàn khảo sát của Tổng cục Du lịch thực hiện khảo sát tại các huyện: Phục Hòa, Thạch An, Trùng Khánh, Nguyên Bình và huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng. Hoàn thiện đề án phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch Cao Bằng đến 2020; quy chế bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Quy hoạch tổng thể Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Xác định địa điểm các công trình xây dựng 03 tuyến du lịch trong vùng công viên địa chất non nước Cao Bằng…
   Phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân
Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm và cải thiện, số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao so với cùng kỳ, thu hút nhiều nhà đầu tư đến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Tỉnh ủy về hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã giai đoạn 2016 - 2020, tạo diều án thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân đầu tư kinh doanh và phát triển theo quy đinh. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2017 - 2020 của tỉnh Cao Bằng.
Tiếp tục tư vấn hỗ trợ và đăng ký thành lập doanh nghiệp, Hợp tác xã theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã. Năm 2017, thành lập mới được 130 doanh nghiệp, tăng 8,3% so với kế hoạch, tăng 19,3% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký 1.800 tỷ đồng giải thể 10 doanh nghiệp; thành lập mới 15 Hợp tác xã, đạt 100% KH, tổng vốn đăng ký 14,8 tỷ đồng; giải thể 01 HTX; cấp chứng nhận 30 dự án đầu tư với tổng vốn trên 8.300 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2018, thành lập mới 69 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 485,9 tỷ đồng, bằng 84,1% so với cùng kỳ, bằng 53%KH, tạm ngừng hoạt động 29 doanh nghiệp, 02 chi nhánh; giải thể 10 doanh nghiệp, 07 chi nhánh. văn phòng đại diện. Thành lập một 09 hợp tác xã, tổng vốn đăng ký 27,5 tỷ đồng; giải thể 35 hợp tác xã.
Đổi mới cách thức thực hiện liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong phát triển kinh tế vùng, thực hiện có hiệu quả quá trình đô thị hóa
Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu lực thực thi quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực của tỉnh trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chỉ đạo, giám sát liên kết, phối hợp phát triển kinh tế giữa tỉnh và huyện và các tỉnh lân cận. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; phê duyệt quy hoạch thủy lợi tỉnh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; Công bố quy hoạch thác Bản Giốc, xây dựng đề cương nhiệm vụ quy hoạch công viên địa chất non nước Cao Bằng.
Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước
Tỉnh đã ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh; dự thảo Đề án rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, như: Chỉ đạo xây dựng quy hoạch lãnh đạo cấp sở, cấp phòng giai đoạn 2020 - 2025; tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; tuyển dụng, điều động công chức, viên chức đảm bảo đúng quy định. Chú trọng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chủ động triển khai các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành thường kỳ và đột xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, cơ sở sản xuất, kinh doanh, qua thanh tra đã phát hiện và kịp thời chấn chỉnh, xử lý những sai phạm trong công tác quản lý, diều hành, góp phần thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tăng cường đối thoại và hòa giải trong giải quyết khiếu nại tố cáo, không để xảy ra tình trạng khiếu nại đông người.
BLB
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN
Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 13

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 4046

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 31915

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8230993