Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Cao Bằng đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế

Thực hiện chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng, tỉnh Cao Bằng đã đạt được một số thành tựu quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đổi mới.
Hợp tác phát triển trồng dâu nuôi tằm với tỉnh Quảng Tây ( Trung Quốc).

Hợp tác phát triển trồng dâu nuôi tằm với tỉnh Quảng Tây ( Trung Quốc).

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 15/4/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, tỉnh Cao Bằng luôn chú trọng công tác ngoại giao kinh tế gắn với ngoại giao chính trị và ngoại giao văn hóa. Tích cực tận dụng cơ hội, điều kiện, nguồn lực quốc tế để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong công tác ngoại giao kinh tế, tỉnh tập trung phát triên kinh tế cửa khẩu, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu vực kinh tế cửa khẩu, nhờ đó hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới trong những năm qua có những chuyển biến tích cực. Duy trì và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với nước ngoài, đặc biệt là với Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây). Tổ chức đoàn đại biểu tham gia hoạt động quảng bá về địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ do Bộ Ngoại giao tổ chức...

Trong công tác vận động và quản lý viện trợ Phi chính phủ nước ngoài, năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 27 dự án, 04 phi dự án của 15 tổ chức phi chính phủ nước ngoài và 01 cá nhân tài trợ triển khai thực hiện. Trong đó có 09 dự án và 04 phi dự án tiếp nhận trong năm 2018, 18 dự án chuyển tiếp từ các năm 2014, 2015, 2016, 2017. Các lĩnh vực viện trợ chủ yếu gồm: Y tế, giáo dục, môi trường phát triển kinh tế - xã hội, nông - lâm nghiệp...  Tổng giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2018 (bao gồm các dự án mới và dự án chuyển tiếp) là 2.268.332 USD. Chủ động, tích cực phối hợp với ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Ngoại giao trong việc chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Chấp hành UNESCO công nhận Công viên địa chất Non Nước Cao Bằng là Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO.

Hoạt động thương mại nội địa phát huy tốt chức năng cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng; công tác dự báo, theo dõi diễn biến thị trường trong nước và quốc tế được cập nhật thường xuyên; cung cầu hàng hóa luôn được bảo đảm, đáp ứng tốt các nhu cầu về sản xuất và tiêu dùng của mọi tầng lớp nhân dân.Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 09 tháng đầu năm ước đạt 4.751,35 tỷ đồng, đạt 78,12% so với kế hoạch và bằng 115,06% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh đạt 425 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 332 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt: 93 triệu USD.

Triển khai thực hiện có hiệu quả việc hợp tác với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) về phát triển trồng dâu nuôi tằm, trồng mía xuất khẩu, phòng chống dịch bệnh qua biên giới. Năm 2018, diện tích trồng dâu toàn tỉnh đạt 131,6 ha (Hà Quảng 4,6 ha, Bảo Lạc 116,5 ha, Trà Lĩnh 10,5 ha), giúp người dân thu lãi từ 40 - 50 triệu đồng/ha, doanh thu đạt khoảng 6 tỷ đồng. Trồng mía nguyên liệu xuất khẩu tại huyện Hạ Lang tiếp tục được duy trì và phát triển, diện tích trồng đạt 268 ha, trong đó diện tích trồng mở rộng được 53 ha, tổng sản lượng mía ước đạt 16.322 tấn, góp phần tăng thu nhập cho người dân, nâng cao nhận thức về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế hộ.

Triển khai có hiệu quả Chương trình của Tỉnh ủy Cao Bằng về phát triển du lịch Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng Kế hoạch triển khai Hiệp định Hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc). Tham gia các hoạt động, giới thiệu Công viên địa chất Non nước Cao Bằng đến mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Tăng cường thúc đẩy các hoạt động đối ngoại với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) như: Tiếp tục hướng dẫn đơn vị lữ hành quốc tế duy trì hoạt động trao đổi khách theo Chương trình hợp tác tuyến du lịch biên giới đã ký kết, phối hợp với Tổng cục Du lịch khảo sát sản phẩm du lịch biên giới Việt - Trung và tổ chức tọa đàm “Phát triển sản phẩm du lịch biên giới Việt - Trung” tại Cao Bằng. Kết quả, tổng lượt khách đến Cao Bằng trong 09 tháng đầu năm 2018 đạt 923.730 lượt, trong đó khách nội địa đạt 844.825 lượt, tăng 19,5% so với cùng kỳ; khách quốc tế đạt 78.905 lượt, tăng 95,5% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 251 tỷ đồng.

Công tác bảo vệ an ninh chính trị trong hội nhập kinh tế quốc tế được coi trọng, đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động chính trị đối ngoại trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh. Quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, đảm bảo an toàn cho các tổ chức, cá nhân người nước ngoài đến đầu tư, giao lưu văn hóa, du lịch và làm việc tại địa phương được thực hiện nghiêm ngặt; các cơ quan nội chính luôn chủ động nắm chắc tình hình, đề ra các biện pháp đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động "Diễn biến hoà bình" làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Các cơ quan báo, đài thực hiện cung cấp thông tin theo đúng định hướng, phục vụ tích cực công tác chỉ đạo, điều hành và tạo sự đồng thuận trong xã hội, đặc biệt chú trọng thông tin về việc bảo vệ chủ quyền biển - đảo, tin thời sự, các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, còn có những khó khăn hạn chế như:  Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới, xuất phát điểm của nền kinh tế còn thấp, sản xuất chưa phát triển, đặc biệt một số khu vực vùng biên giới còn rất khó khăn; sản xuất nông nghiệp còn ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết, chưa áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; công nghiệp chế biến chưa phát triển nên giá trị gia tăng thấp, khả năng cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu và tiêu dùng không cao; doanh nghiệp của tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiềm lực khoa học công nghệ còn thiếu và yếu nên khả năng thích ứng với hội nhập kinh tế quốc tế còn chậm, đây là một thách thức lớn cho tỉnh khi hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới…

Để khắc phục những hạn chế trên, trong thời gian tới,  tỉnh, đã xác định cần tập trung chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban chỉ đạo hội nhập quốc tế của tỉnh, phát huy và nâng cao vai trò của các thành viên trong từng lĩnh vực được phân công phụ trách; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế, những kiến thức về rào cản kỹ thuật thương mại, khoa học công nghệ áp dụng trong sản xuất kinh doanh, về thực thi quyền sở hữu trí tuệ, các tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hoá,.. cho cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách của tỉnh đã ban hành, trên cơ sở đó bãi bỏ, thay thế, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thông lệ quốc tế và các cam kết thương mại mà Việt Nam tham gia; thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và các hoạt động hợp tác với các đối tác nước ngoài nhằm giới thiệu về tiềm năng và thế mạnh của tỉnh; hỗ trợ, tư vấn các doanh nghiệp tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển các sản phẩm; tăng cường đẩy mạnh công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế gắn với thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân phối hợp tham gia gìn giữ an ninh trật tự, tạo nền móng vững chắc cho an ninh biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

BLB.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN
 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 10

Thành viên online : 1

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 7


Hôm nayHôm nay : 2378

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 81794

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7736402