Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Cao Bằng tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh cấp tỉnh

Năm 2017, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành các Quyết định, Kế hoạch

Toàn cảnh hội nghị

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017

Ngày 19/01/2018, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Cao Bằng (BVTN&MT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội năm 2017 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Toàn cảnh Hội nghị

Khối thi đua II của tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 15/01/2018, Khối thi đua II tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Anh - Phó trưởng Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo 08 sở, ngành: Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và PTNT; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Công thương; Ban Quản lý Khu kinh tế; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

Trùng Khánh phấn đấu sản lượng lương thực có hạt trên địa bàn đạt trên 38.500 tấn.

Trùng Khánh tập trung nguồn lực phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Trong năm 2017, với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, ngành và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn, Trùng Khánh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH và đạt được một số kết quả nhất định. Sản xuất nông lâm nghiệp cơ bản ổn định, dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ; hoạt động kinh doanh và thương mại ổn định, hàng hóa lưu thông trên thị trường phóng phú, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân, công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, môi trường được quan tâm; công tác khám chữa bệnh của người dân được duy trì, an ninh chính trị được giữ vững.

Cao Bằng tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trong năm qua, các cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, xác định việc bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng với mục tiêu vì sức khỏe con người và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Du lịch Cao Bằng trên đường phấn đấu trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu các ngành dịch vụ

Du lịch Cao Bằng trên đường phấn đấu trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu các ngành dịch vụ

Nhằm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu các ngành dịch vụ của địa phương, ngày 29/4/2016, Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành Chương trình số 10-Ctr/TU về phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020. Sau hơn một năm thực hiện Chương trình, hạ tầng du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch của tỉnh đang ngày càng phát triển, thu hút ngày càng đông đảo khách du lịch đến với Cao Bằng.

Thanh tra Sở KH&CN kiểm tra đồng hồ tính cước của các hãng taxi trên địa bàn tỉnh.

Cao Bằng tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng, trong năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính; công khai, minh bạch trong công tác hoạt động của các cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác mua sắm, đấu thầu, sử dụng ngân sách, tài sản; công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng, đề bạt, luân chuyển, thi đua, khen thưởng và thực hiện chế độ; chính sách… đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường đã góp phần tích cực làm chuyển biến nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018, Cao Bằng phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 264 nghìn tấn.

Những chỉ tiêu chủ yếu phát triển KT-XH năm 2018

Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018, trong đó đưa ra 17 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường. Cụ thể:

100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được Sở KH&CN Cao Bằng niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng năm 2017

Để theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính, ngay từ đầu năm 2017, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, trong đó tập trung vào công tác cải cách thủ tục hành chính cụ thể là việc công bố, công khai thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định, đồng thời triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông gắn với ứng dụng CNTT để quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đại diện Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 2 và số 3 tặng áo ấm cho các em học sinh Trường tiểu học Phiêng Pẻn, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 2 và số 3 thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tham gia Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 2 và số 3 đã tổ chức thực hiện “Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017” tại huyện Bảo Lâm.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt trên 5 nghìn tỷ đồng

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt trên 5 nghìn tỷ đồng

Quan tâm đẩy mạnh thực hiện đề án xúc tiến thương mại trên địa bàn các huyện trong tỉnh và tại các tỉnh lân cận kết hợp với việc đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, năm 2017, Cao Bằng có tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ năm 2017 ước đạt 5.531 tỷ đồng, bằng 91,39% kế hoạch, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2016.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu của tỉnh Cao Bằng năm 2017

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu của tỉnh Cao Bằng năm 2017

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự quản lý, điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, ... của địa phương tiếp tục có bước phát triển và đạt kết quả nhất định.

Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nhằm nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về xây dựng, phát triển văn hóa đọc, ngày 12 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định số 2316/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng quan tâm thực hiện tốt công tác lao động việc làm và an sinh xã hội

Cao Bằng quan tâm thực hiện tốt công tác lao động việc làm và an sinh xã hội

Công tác lao động việc làm và an sinh xã hội là một trong những giải pháp quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững của một tỉnh miền núi, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn như Cao Bằng. Thông qua việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ hiệu quả, như: hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ nhà ở, bảo hiểm y tế, … năm 2017, Cao Bằng ước giảm tỷ lệ hộ nghèo được trên 3%.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần xây dựng môi trường xã hội tốt đẹp

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần xây dựng môi trường xã hội tốt đẹp

Thông qua việc lồng ghép thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”,… đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức, đến hành động trong mỗi người dân về vị trí, vai trò của văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa trong xã hội, qua đó góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Sở Khoa hoc và Công nghệ đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí đã trở thành nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, lãng phí sẽ góp phần hình thành đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nhà nước hoạt động có hiệu quả, giữ vững ổn định chính trị, phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Một số kết quả nổi bật về phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Cao Bằng trong năm 2017

Một số kết quả nổi bật về phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Cao Bằng trong năm 2017

Năm 2017, trên cơ sở thực hiện các giải pháp chuyến đổi một số diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có năng suất, sản lượng, giá trị cao và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất từ khâu làm đất, lựa chọn giống, phân bón đến thu hoạch và tăng cường tăng cường thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đến nay, kết quả sản xuất nông nghiệp đã thu được một số kết quả tích cực, toàn tỉnh đã thu hút được 38 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với tổng vốn đăng ký trên 1.750 tỷ đồng.

Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ.

Tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Thực hiện Kế hoạch số 2720/KH-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng kế hoạch triển khai Luật Tiếp cận thông tin với nội dung như sau:

Kết quả 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2012-2017

Kết quả 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2012-2017

Thực hiện Chiến lược quốc gia Tăng trưởng xanh, đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2012, từ năm 2012 đến nay, Cao Bằng đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện Chiến lược; các chương trình, kế hoạch, quy hoạch quan trọng có nội dung, quan điểm, mục tiêu liên quan đến phát triển bền vững hoặc tăng trưởng xanh được ban hành và triển khai đến từng cấp, từng ngành, như: Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Cao Bằng; quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ; quy hoạch bảo vệ môi trường; quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh;…

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017 đạt gần 3 nghìn tỷ đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017 đạt gần 3 nghìn tỷ đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017 ước đạt 2.780 tỷ đồng, tăng 32,38% so với kế hoạch và tăng 94,1% so với cùng kỳ năm trước.


Các tin khác

1 2 3 ... 27 28 29  Trang sau
 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN


Bộ KHCN
Sở hữu trí tuệ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 50

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 49


Hôm nayHôm nay : 3376

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 68532

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5099098