Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Bác Hồ chỉ đạo Chiến dịch Biên giới

Chiến dịch Biên giới 1950- bước ngoặt lịch sử trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

Chiến dịch Biên giới 1950 là cuộc tấn công chiến lược của bộ đội Việt Minh. Thắng lợi của Chiến dịch đã góp phần củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc, khai thông đường liên lạc quốc tế (qua biên giới với Trung quốc), từ đó, quân ta nắm quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

Trong thời gian tới, các ngành chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân

Một số kết quả phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020

Từ đầu năm đến nay, mặc dù đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Tỉnh ủy; sự quản lý, điều hành hiệu quả của UBND tỉnh; sự nỗ lực của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, cùng sự đồng thuận, cố gắng khắc phục khó khăn của các tầng lớp nhân dân, kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cao Bằng trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020 cơ bản ổn định và có yếu tố tích cực.

Ban tổ chức trao giải nhất cho tác giả và nhóm tác giả đạt giải

Lễ tổng kết trao giải sự kiện vận động trong phát triển nông nghiệp và nông thôn tỉnh Cao Bằng

Ngày 28/8/2020, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh (LHH) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự án VIE 036 long trọng tổ chức Lễ tổng kết, trao giải sự kiện vận động trong phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Cao Bằng lần thứ 2 năm (2019 - 2020).

Đồng chí Bế Đăng Khoa - Giám đốc Sở KH&CN báo cáo báo cáo kết quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tại buổi làm việc

Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc Hội làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng

Ngày 25/8/2020, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cùng các sở, ngành có liên quan về việc thực hiện chính sách, pháp luật về KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Một số giải pháp xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền tại các xã đặc biệt khó khăn

Một số giải pháp xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền tại các xã đặc biệt khó khăn

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sau gần hai năm thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững, đến nay, Cao Bằng đã có 01 xã thuộc phạm vi Đề án vươn lên đạt chuẩn NTM được công nhận, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn của các thôn là 9,6 tiêu chí/thôn.

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh: Từ 18/8, xử lý vi phạm việc không chấp hành công tác phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 17/8, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh họp đánh giá tình hình, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

Chi đoàn Sở KH&CN chung tay phòng, chống dịch Covid -19

Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại hết sức phức tạp và khó lường, ngày càng lan rộng, bùng phát tại nhiều địa phương trong cả nước, ảnh hưỏng lớn đến đời sống, kinh tế của nhân dân. Để tiếp tục cùng Đảng và nhân dân cả nước tập trung phòng chống dịch, có thêm nguồn lực, tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe nhân dân. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam ra lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID -19”.

75 năm qua, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công xuất sắc

Công an Cao Bằng 75 xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Được thành lập ngay sau thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công xuất sắc, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và góp phần viết nên truyền thống vẻ vang của Công an Nhân dân Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin và truyền thông đáp ứng yêu cầu xử lý kịp thời các vấn đề mới nảy sinh

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin và truyền thông đáp ứng yêu cầu xử lý kịp thời các vấn đề mới nảy sinh

Trước yêu cầu cần phải xử lý nhanh, kịp thời và hiệu quả các vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông như: tăng cường các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước, hạn chế các hoạt động đánh cắp thông tin của tin tặc,tăng cường các biện pháp nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc phòng chống dịch COVID-19…, trong thời gian qua, UBND tỉnh Cao Bằng đã quan tâm chỉ đạo có hiệu quả việc nâng cao chất lượng quản lý hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động TDTT quần chúng trên địa bàn tỉnh được mở rộng

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao

Sau 08 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 02/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao (TDTT) đến năm 2020, nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò tác dụng của TDTT đã có sự chuyển biến căn bản, các hoạt động TDTT được đẩy mạnh, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nâng cao sức khỏe và thể lực cho nhân dân, phục vụ công tác học tập, lao động sản xuất và sẵn sàng chiên đấu bảo vệ Tổ quốc.

Giá trị sản xuất công nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2020 đạt 84,74% so với cùng kỳ năm 2019

Thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội

Thực hiện quan điểm chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh là tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội nêu tại Chỉ thị số 11/CT - TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tác động của dịch bệnh COVID - 19, trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020, các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh. Một số kết quả đạt được cụ thể như sau:

Số doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2015-2020 đạt 103,8% so với kế hoạch.

Nguyên Bình thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế- xã hội giai đoạn 2015-2020

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy; sự giám sát của Hội đồng nhân dân huyện; sự quản lý, điều hành của UBND huyện cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện, các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của huyện Nguyên Bình hầu hết đạt và vượt kế hoạch, cụ thể như sau:

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới hiệu quả tại huyện Nguyên Bình

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới hiệu quả tại huyện Nguyên Bình

Đối với tỉnh Cao Bằng nói chung và huyện Nguyên Bình nói riêng, phát triển nông nghiệp có vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế- xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, việc tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp mà trọng tâm là thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đã được chính quyền huyện Nguyên Bình tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả, qua đó góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, nâng cao đời sống cho người dân.

Ngành Tuyên giáo Cao Bằng đã hoàn thành tốt công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương và tuyên truyền triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành

Phát huy truyền thống 90 năm vẻ vang của ngành Tuyên giáo tại tỉnh Cao Bằng

Xuất phát từ vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo trong xây dựng Đảng là đi trước - mở đường, dẫn dắt nhận thức về chính trị tư tưởng để có hành động đúng, trúng vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, trong 90 năm qua, cùng với cả nước, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng luôn coi trọng và phát triển công tác tuyên giáo qua các thời kỳ cách mạng, góp phần làm nên những thắng lợi và thành tựu to lớn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Tổ chức Công đoàn Việt Nam đến nay đã có truyền thống 91 năm vẻ vang tính từ ngày thành lập (28/7/1929-28/7/2020). Trải qua các thời kỳ cách mạng, Công đoàn luôn làm tốt nhiệm vụ vận động, tổ chức và tập hợp công nhân lao động một lòng đoàn kết, gắn bó với nhau dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, tổ chức Công đoàn đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng phát triển, lớn mạnh và đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Sở Khoa học và Công nghệ thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách nhân ngày thương binh liệt sỹ

Sở Khoa học và Công nghệ thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách nhân ngày thương binh liệt sỹ

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020), ngày 27/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng đã tổ chức Đoàn đến thăm hỏi và tặng quà gia đình một số thương binh, người có công với cách mạng trong đơn vị. Đồng chí Đoàn Hải Triều – Phó Giám đốc Sở KH&CN làm trưởng đoàn.

Các đồng chí lãnh đạo và toàn thể đoàn viên thanh niên đến thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh

Lễ thắp nến tri ân tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh

Tối 26/7/2020, tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh Cao Bằng, Đoàn Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020). Tham dự buổi lễ có đại diện Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và gần 100 đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn trong tỉnh.

Đội bơi Công đoàn cơ sở Sở KH&CN đoạt giải ba nội dung bơi tiếp sức tự do nam

Giải bơi Công đoàn Viên chức tỉnh Cao Bằng năm 2020

Ngày 25/7/2020, Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng tổ chức Giải bơi Công đoàn Viên chức tỉnh năm 2020, Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020).

Việc phun thuốc khử trùng tại trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh

Bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh

Nhận thức đúng về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh covid-19 và nghiêm túc triển khai các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống dịch, đồng thời tập trung chỉ đạo liên tục, hành động quyết liệt, kịp thời xây dựng, tổ chức thực hiện các phương án đối phó với diễn biến mới dịch bệnh phù hợp, kịp thời, đồng bộ và tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân chung sức chống dịch là những nguyên nhân quan trọng để tỉnh Cao Bằng thực hiện có hiệu quả việc phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua. Đây là những kinh nghiệm cần được tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Tính đến 15/6/2020, 100% các cơ quan, đơn vị công khai TTHC theo quy định

Cao Bằng thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn liền với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương; tăng cường thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; chú trọng thực hiện các nội dung cải cách hành chính; thực hiện tinh giảm biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ đảm bảo đúng lộ trình, chỉ tiêu giao.


Các tin khác

1 2 3 ... 41 42 43  Trang sau
 

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 10

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 9


Hôm nayHôm nay : 2582

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2582

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8571039

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤNTrang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng