Trang nhất » Tin tức sự kiện » Học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh » Cao Bằng học tập làm theo gương Bác Hồ

Cao Bằng xuất hiện nhiều điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sau 02 năm nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã xuất hiện ngày càng nhiều cách làm hay, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Thúy Anh-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Giám sát việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phát biểu trong buổi giám sát Sở Khoa học và Công nghệ

Đồng chí Nguyễn Thúy Anh-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Giám sát việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phát biểu trong buổi giám sát Sở Khoa học và Công nghệ

Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên, của các chi bộ, tổ chức đảng và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, từ năm 2016 đến nay, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức được 4.548 hội nghị với 222.616 người tham dự học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái vể tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành. Sau khi được quán triệt, học tập, toàn tỉnh có khoảng 90% cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đã xây dựng kế hoạch làm theo những nội dung cơ bản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có 52.850/55.896 cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng phải viết thu hoạch đã viết bài thu hoạch học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đạt tỷ lệ 94,55%.
Toàn tỉnh đã tổ chức được 1.293 hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2017, 2018 cho 54.434 lượt cán bộ, đảng viên; phổ biến, tuyên truyền được 2.540 buổi cho hơn 55.368 lượt hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân.

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch của tập thể, cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức đảng, ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ, đảng viên được cấp ủy đảng các cấp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện hoàn thành đúng tiến độ. Đã có một số địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng được mô hình hay, cách làm sáng tạo, bước đầu đạt hiệu quả tích cực, tiêu biểu như: Đảng uỷ Quân sự, Biên phòng tỉnh xác định tiêu chí phân đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác theo từng đối tượng cụ thể; cụ thể hóa chuyên đề toàn khóa thành từng chuyên đề, bài học cụ thể và tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ nghiên cứu, học tập; học tập tấm gương tự học, tự rèn luyện của Bác; học tập phong cách tư duy, làm việc, cách sống của Bác; xây dựng các mô hình: “Mỗi tun một câu hỏi, một đáp án”, “Mỗi ngày học tập một lời Bác Hồ dạy”, 05 nội dung xứng danh Bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới... Đặc biệt, Đảng ủy Biên phòng tỉnh đã quan tâm cụ thể hóa việc thực hiện Chi thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thành phương châm “4 xây, 6 chng, 2 nêu cao, 2 cht lượng và 4 tt”(trong đó: “4 xây” là: Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; xây dựng ý chí quyết tâm cao; xây dựng tinh thần trách nhiệm cao; xây dựng phong cách làm việc khoa học; “6 chống” là: Chống tự diễn biến, tự chuyển hóa; chống trung bình chủ nghĩa; chống quan liêu; chống thói quen ỷ lại; chống nói nhiều làm ít; chống nói nhưng không làm;“2 nêu cao” là: Nêu cao tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm làm gương; “2 chất lượng" là: Chất lượng nghị quyết lãnh đạo; chất lượng tồ chức thực hiện nghị quyết; “4 tốt” là: Nhận thức trách nhiệm tốt; nề nếp chất lượng sinh hoạt tốt; dân chủ, doàn kết tốt; tự phê bình và phê bình tốt); Thành ủy Cao Bằng xác định được những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết như: Tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; công tác quản lý đất đai; công tác giải quyết việc làm cho những hộ gia đình mất đất sau giải phóng mặt bằng; vấn đề thực hành tiết kiệm nhất là trong việc cưới, việc tang...

Các huyện, thành ủy chỉ đạo các xóm, tổ dân phố bổ sung chuẩn mực đạo đức công dân vào nội dung Quy ước xóm, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nhiệm vụ đột phá của tỉnh về chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Tiêu biểu có một số địa phương đạt tỷ lệ 100% tổ, xóm triển khai thực hiện như: Thành ủy Cao Bằng có 216/216 tổ, xóm thực hiện; Huyện ủy Hòa An có 21/21 xã, thị trấn thực hiện; …

Cụ thể hóa việc học tập và làm theo bằng các chương trình, phong trào như: "Sổ vàng nhật ký thanh niên làm theo lời Bác", "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", "Mỗi thanh niên một hoạt động tình nguyện, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng văn hóa nông thôn";… , các cấp Đoàn thanh niên trong tỉnh đã thực hiện được 227 công trình, phần việc thanh niên.

Để biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực công tác, lao động sản xuất, kinh doanh, Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 179- KH/TU, ngày 18/12/2017 về tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 -2018. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 10 địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch và dự kiến sẽ tổ chức gặp mặt, bểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các cơ quan báo chí tiếp tục tăng cường chuyên mục “Người tốt việc tốt”, giới thiệu các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì có hiệu quả chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh” trên tất cả các loại hình báo chí của địa phương, trên cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử, các tạp chí, bản tin, tập san... của các cơ quan, đơn vị của tỉnh, trong đó: Báo Cao Bằng đăng tải được trên 300 tin bài, ảnh vẽ; Đài Phát thanh – Truyền hình Cao Bằng thực hiện được  60 chuyên mục và  gần 1.210 tin, bài, bình luận, phỏng vấn, phóng sự, ghi nhanh, tọa đàm ngắn...về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy đã lựa chọn 08 tư liệu là các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tham gia triển lãm "Những tm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Lựa chọn, giới thiệu 01 đại biểu điển hình tham dự giao lưu đặc biệt điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 tại Hà Nội.

Việc giảng dạy và học tập về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, dạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các trường cao đẳng, trung cấp, trường nghề, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố tiếp tục duy trì thực hiện. Chủ động tích hợp, đưa những nội dung mới của Chỉ thị số 05-CT/TW vào nội dung, chương trình giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới, từ tháng 6/2016 đến nay, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đã đưa chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” vào giảng dạy tại 91 lớp với 6.355 người tham dự.

Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW được cấp ủy đảng các cấp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện đưa vào kế hoạch kiểm tra, giám sát năm của cấp uỷ và UBKT các cấp. Năm 2017, Tỉnh ủy đã thành lập 01 đoàn giám sát việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tiến hành giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại 19 huyện, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc tổ chức kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành Chỉ thị 05-CT/TW, trong 02 năm (2016 - 2017), cấp ủy các cấp đã kiểm tra được 2.600 tổ chức đảng, 3.826 đảng viên; giám sát 690 tổ chức đảng, 1.840 đảng viên.

Nhằm tạo chuyển biến rố rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch số 119-KH/TU, ngày 24/3/2017 về thực hiện nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về Chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là nhiệm vụ và giải pháp quan trọng, cần thiết, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đến nay, 19/19 huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xác định được và xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung đột phá của cấp ủy. Nội dung đột phá chủ yếu của các huyện uỷ, thành ủy, đảng ủy xác định là: “Đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, gần dân, sát dân, nói đi đôi với làm”.

Các cấp ủy quan tâm chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng, bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng xe, tài sản công; công khai minh bạch tài sản, thu nhập; xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp uỷ, chính quyên, các cơ quan đơn vị xác định rõ ý thức, trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một sổ địa phương, đơn vị chưa thật đầy đủ, sâu sắc về nội dung, biện pháp tiến hành chưa có chiều sâu, chủ yếu mới dừng lại ở việc học tập, việc làm theo còn thiếu cụ thể, hiệu quả chưa rõ nét; một số cấp uỷ xác định nội dung đột phá còn lúng túng; Việc cụ thể hóa đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ tại một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm thực hiện; Việc chỉ đạo bổ sung chuẩn mực đạo đức công dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào quy ước, hương ước của xóm, tổ dân phố chưa được triển khai đồng bộ ở cơ sở;  Công tác thông tin, tuyên truyền chưa có nhiều hình thức phong phú; Việc giới thiệu và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo gắn với tuyên truyền những tấm gương điển hình tiên tiến còn hạn chế, chưa tạo được sự lan toả sâu rộng; …
Nguyên nhân chính của những hạn chế trên là do sự chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở một số cấp uỷ chưa quyết liệt, bộ phận tham mưu giúp việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW hoạt động còn hạn chế, chưa thực sự chủ động, sáng tạo; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn chưa sâu, chưa sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên ban hành chưa kịp thời; việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị tại cơ sở gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến tiến dộ, chất lượng triển khai;…

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng trong tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TV/; Tăng cường chỉ đạo thực hiện Ké hoạch số 119-KH/TU, ngày 24/3/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chổng tư tưởng trông chờ, ỷ lại” trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn với việc thực hiện Nghị quyêt Trung ương 4 (khóa XII); Ban hành Quy định về thực hiện chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đẩu mối bên trong các tổ chức trong hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII); Tăng cường tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)./.

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 32

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 26


Hôm nayHôm nay : 4148

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32156

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8359388Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng