Khảo sát vịt Kha ki campbell tại tỉnh Cao Bằng

Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị Lệ
Đơn vị: Trung tâm Ứng dụng KHKT
Thời gian thực hiện: Năm 1996

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chăn nuôi và trồng trọt là 2 ngành sản xuất chủ yếu của nền kinh tế nước ta, nó có mối liên hệ mật thiết với nhau. Phát triển trồng trọt để cung cấp lương thực cho con người và thức ăn cho chăn nuôi. Phát triển chăn nuôi để cung cấp thực phẩm cho con người và phân bón cho trồng trọt. Ngành chăn nuôi, trong đó có chăn nuôi gia cầm ở nước ta trong những năm qua đã đạt được những thành tựu đáng kể trong công tác giống, thức ăn và kỹ thuật nuôi dưỡng,… Nhờ đó đã tăng tốc độ sinh trưởng, trọng lượng xuất chuồng và năng xuất trứng, nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu về thực phẩm cho đời sống xã hội. Để giải quyết vấn đề về giống, năm 1989 nước ta đã nhập giống vịt kha ki campbell của nước Anh từ Thái Lan, nhiều tỉnh trong cả nước đã nuôi giống vịt này đạt kết quả. Vấn đề đặt ra là đối với tỉnh miền núi Cao Bằng ta, nuôi giống vịt này có đạt được kết quả không. Để giải quyết vấn đề trên, Trung tâm Ứng dụng KHKT tiến hành thực hiện đề tài: “Khảo sát vịt kha ki campbell tại tỉnh Cao Bằng”.

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG
+ Sức sinh trưởng phát dục: Theo dõi bằng cách cân ở các thời kỳ, lúc bắt đầu thí nghiệm, lúc 1, 2, 3, 4, 5 tháng nuôi, trọng lượng lúc bắt đầu đẻ. Cân vào buổi sáng trước khi cho ăn, cân cùng một chiếc cân, cùng một người cân.
+ Sản lượng trứng/năm: Theo dõi bằng cách đếm số lượng trứng từng ngày, từ đó tính được số trứng trong một tháng, một năm.
+ Trọng lượng trứng: Cân trọng lượng của từng quả trứng đẻ trong 3 ngày liền, sau đó 10 ngày lại cân lại cân trứng của 3 ngày nữa. Như vậy trong một tháng vịt đẻ sẽ cân trứng trong 9 ngày, sau đó lấy số liệu bình quân.
+ Cường độ đẻ trứng: Đếm lượng trứng đẻ trong ngày so với tổng số vịt mái, từ đó sẽ tính được % số vịt đẻ trong ngày, trong tuần và trong tháng.
+ Phẩm chất quả trứng: Nhận xét quả trứng qua ngoài hình bên ngoài như hình dạng và màu sắc vỏ trứng. Qua phẩm chất bên trong quả trứng như màu sắc lòng đỏ, tỷ lệ lòng đỏ so với lòng trắng.
+ Lượng tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng: Hàng ngày cân thức ăn cho vịt ăn, từ đó tính được tổng số thức ăn đã cho ăn và tính lượng tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng theo công thức:
+ Sức chống chịu bệnh tật: Hàng ngày theo dõi sức khoẻ của đàn vịt, phát hiện kịp thời con ốm và tiến hành chữa trị, kết hợp phòng bệnh bằng Văcxin.
+ Tỷ lệ trứng nở khi ấp tại Cao Bằng: Theo dõi bằng cách đếm số trứng trước khi đem ấp, khi nở đếm số lượng vịt con. Từ đó tính được tỷ lệ ấp nở.

III. KẾT QUẢ
+ Sức sinh trưởng phát triển:
- Qua các kỳ cân nặng trọng lượng đàn vịt đều tăng, điều đó phù hợp với quy luật sinh trưởng phát triển của vịt. Tuy nhiên sự tăng trọng qua các kỳ cân không cao. Trọng lượng ở giai đoạn hậu bị và lúc bắt đầu đẻ thấp. Lý do: Vịt con lấy từ Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên, bắt đầu nuôi vào tháng 10 là mùa khô hanh, mồi ăn ngoài đồng cũng ít vì ruộng đã sắp thu hoạch, thời tiết đã se lạnh, những vấn đề trên đã có ảnh hưởng ít nhiều tới sức sinh trưởng phát triển của đàn vịt thí nghiệm.
- Ở tháng nuôi thí nghiệm thứ nhất, tỷ lệ vịt chết cao chiếm 34,6% và chậm lớn. Lý do: Vịt vừa vận chuyển từ vùng đồng bằng lên tỉnh miền núi đường xa, điều kiện khí hậu thay đổi đã có tác động phần nào tới tình trạng sức khoẻ của đàn vịt. Vịt con có triệu trứng co ro, bỏ ăn, dùng kháng sinh điều trị ít có hiệu quả. Còn các tháng sau vịt lớn dần và khoẻ mạnh chết ít.
+ Sản lượng trứng/năm: 102quả/năm
Kết quả về sản lượng trứng/năm thấp. Lý do: Khâu chăm sóc nuôi dưỡng chưa phù hợp, nhất là khâu nuôi dưỡng. Trong thí nghiệm ở giai đoạn đẻ trứng, hàng ngày cho ăn 0,14g thóc hoặc ngô không có bổ sung thêm thức ăn đạm, khoáng và vitamin. Địa điểm tiến hành thí nghiệm ở Vò Đạo -  Cao Bình - Hoà An - Cao Bằng, giữa cánh đồng không có sông suối. Nên khi khô hạn, mồi ăn của vịt rất hiếm. Qua kết quả theo dõi về số lượng trứng thấy rằng, mùa tháng 5, 6, 7 là ở đồng có nhiều nước, nên mồi ăn của vịt nhiều, vịt đẻ nhiều. Còn ở các tháng sau khô hạn, vịt đẻ rất ít.
+ Trọng lượng trứng: Trọng lượng trứng bình quân chỉ đạt 56,26g/quả. Qua kết quả trên thấy trọng lượng trứng tỷ lệ thuận với trọng lượng vịt mái khi đẻ. Trọng lượng vịt mái thấp thì trọng lượng trứng cũng thấp.
+ Cường độ đẻ trứng: Cường độ đẻ trứng qua số liệu cho thấy: Tăng dần đến tháng đẻ thứ 3. Trong tháng đẻ thứ 3, ở tuần thứ 2, đạt tỷ lệ đẻ cao nhất chiếm 90% tổng số mái. Sau đó lại giảm xuống 60% và giữ ổn định trong 2 tháng (tháng 6 và 7). Sau đó giảm dần trong tháng 9 mới còn 81 quả đến tháng 10, 11 lại tăng và tháng 12 giảm. Cường độ đẻ trứng còn phần nào phụ thuộc vào điều kiện thức ăn. Cuối năm 1995 và đầu năm 1996 từ sau khi gặt đến tháng 3 chưa có trận mưa nào, đồng ruộng khô hạn, không có mồi ăn do vậy có ảnh hưởng phần nào tới tốc độ đẻ trứng.
+ Lượng tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng: Lượng tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng là 4,9 kg/con chủ yếu là tinh bột. Không  có bổ sung thêm thức ăn đạm, khoáng và vitamin nhất là trong những tháng khô hạn, mồi ăn ngoài đồng ít, dẫn tới đẻ trứng ít làm lượng tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng/con còn cao.
+ Sức chống chịu bệnh tật: Giai đoạn vịt dưới 30 ngày tuổi, vịt còn nhỏ sức chống chịu với bệnh tật, với điều kiện ngoại cảnh còn yếu. Vì vậy cần tạo mọi điều kiện môi trường sống thuận lợi cho vịt để giúp vịt vượt qua giai đoạn này. Ở giai đoạn đẻ, vịt đã lớn sức đề kháng của cơ thể tốt hơn đối với những điều kiện bất lợi. Cần tiêm phòng đầy đủ hai bệnh tụ huyết trùng và dịch tả vịt.
+ Tỷ lệ ấp nở: Qua số liệu cho thấy: Tỷ lệ ấp nở 78%. Tỷ lệ ấp nở cao hay thấp còn phụ thuộc vào điều kiện môi trường và thời tiết. Môi trường sống đủ nước tỷ lệ ấp nở tốt và nếu thiếu nước thì ngược lại. Thời tiết quá nóng, quá ẩm cũng có ảnh hưởng phần nào tới tỷ lệ ấp nở.