Nông lâm nghiệp

CÁC ĐỀ TÀI DỰ ÁN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHCN LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP

TT TÊN DỰ ÁN, ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỜI GIAN THỰC HIỆN LOẠI HÌNH
1 Khảo nghiệm một số giống thuốc lá vàng nhập nội tại Nà Cáp Ks Nông Thị Tuyến Sở Nông nghiệp & PTNT + Viện nghiên cứu thuốc lá 1991 ĐT
2 Nghiên cứu ứng dụng lai tạo bò lai Sind bằng phương pháp nhân tạo  
Ks Trần Văn Khẩn
 
Sở Nông nghiệp
 
1991
 
ĐT
3 Khảo nghiệm và bình tuyển các giống lúa ngắn ngày, trung ngày, gạo có chất lượng tốt  
Ks Đàm Thị Lâm
Trung tâm thực nghiệm KTNN  
1992
 
ĐT
4 Khảo nghiệm một số giống lúa chịu lạnh và trồng cạn Ks Vũ Ngọc Thái Sở Nông nghiệp 1990 - 1992 DA
5 Thụ tinh nhân tạo bò bằng tinh đông viên có sử dụng huyết thanh ngựa chửa  
Ks Nguyễn Văn Nhân
Trung tâm ứng dụng KHKT  
1993
 
ĐT
6 Phối giống cho đàn trâu ở một số điểm tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng Ks Nguyễn Văn Nhân Sở Khoa học công nghệ và Môi trường 1992 - 1993 ĐT
7 Nghiên cứu tác dụng của thuốc kích thích tăng sản đối với lúa Ks Đàm Thế Tiến Sở Nông nghiệp 1993 ĐT
8 Nghiên cứu di thực cây cỏ ngọt tại Cao Bằng PTS Hoàng Kim Nhuệ Ban KHKT tỉnh Cao Bằng 1993 ĐT
9 Khảo nghiệm tập đoàn giống lúa lai Trung Quốc và Việt Nam  
Ks Lãnh Danh Gia
Trung tâm thực nghiệm & CG KTNN  
1993
 
ĐT
10 Khảo sát khả năng sinh sản của một số giống lợn địa phương Ks Nguyễn Thị Huệ Sở Nông nghiệp 1993 ĐT
11 Nghiên cứu sản xuất giống và trồng một số loại nấm ăn trên các cơ chất khác nhau  
PTS Hoàng Kim  Nhuệ
Ban KHKT tỉnh Cao Bằng  
1993
 
ĐT
12 Khảo nghiệm giống lúa thuần của Việt Nam và Trung Quốc tại Cao Bằng  
Ks Luân Thị Diệp
Trung tâm thực nghiệm và CG KTNN  
1994
 
ĐT
13 Xác định tỷ lệ NPK thích ứng cho lúa, ngô ở vùng núi đá vôi và núi đất của tỉnh  
Ks Lãnh Danh Gia
Trung tâm thực nghiệm & CG KTNN  
1994
 
ĐT
14 Nghiên cứu quy luật phát sinh, phát triển của sâu gai hại ngô Ks Nguyễn Thị Nhứ Chi cục BVTV 1994 ĐT
15 Nghiên cứu hai phương pháp chích nhựa thông (phương pháp của Trung Quốc và phương pháp của Bộ Lâm nghiệp)  
Ks Lê Nón
 
Sở Nông nghiệp
 
1994
 
ĐT
16 Xây dựng mô hình chuyển dịch cơ cấu  kinh tế nông thôn Ks Nông Đình Hai Sở Công nghiệp - TTCN 1994 ĐT
17 Khảo nghiệm giống ngô chịu điều kiện khô hạn Ks Vũ Ngọc Thái Sở Nông nghiệp và PTNT 1994 ĐT
18 Phát triển chăn nuôi trâu Mura và trâu lai để sản xuất thịt, sữa và sức kéo trong gia đình nông thôn tại Hoà An  
Ks Nguyễn Văn Nhân
 
Sở Khoa học CN&MT
 
1993 - 1995
 
DA
19 Thử nghiệm sản xuất hạt giống ngô lai số 6 vụ thu đông 1994 tại xã Đề Thám  
Ks Vũ Ngọc Thái
 
Sở Nông nghiệp
 
1994 -1995
 
DA
20 Sản xuất thử hạt giống lúa lai F1 vụ xuân 1994 - 1995 Ks Vũ Ngọc Thái Sở Nông nghiệp 1994 -1995 ĐT
21 Khảo nghiệm một số giống lúa lai Trung Quốc trong vụ xuân và kỹ thuật sản xuất lúa lai chét tại Cao Bằng  
Ks Vũ Ngọc Thái
 
Sở Nông nghiệp
 
1995
 
ĐT
22 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học nuôi cấy mô thực vật Ks Nguyễn Văn Nhân Sở Khoa học CN&MT  
1995
 
DA
23 Kỹ thuật nuôi rắn đẻ và khai thác nọc rắn Hoàng Đức Phú xã Hồng Việt - huyện Hoà An 1993 - 1996 ĐT
21 Thử nghiệm lai tạo dê đực  bách thảo với dê cái địa phương  
Ks Đàm Văn Cao
 
Hội làm vườn
 
1995 - 1997
 
DA
22 Khảo sát áp dụng quy trình nuôi lợn lai ¾ máu ngoại hướng nạc tại Cao Bằng  
Ks Đoàn Công Tuân
Công Ty giống và thức ăn gia súc
Cao Bằng
 
1995 - 1996
 
ĐT
23 Khảo sát khả năng sinh sản của lợn lang địa phương bằng cách dùng chúng làm nền cho phối với lợn đực ngoại  
Ks Nguyễn Thị Huệ
 
Chi cục Thú y
Cao Bằng
 
1997
 
ĐT
24 Khảo sát vịt Kakicambell tại Cao Bằng Ks Hoàng Thị Lệ Trung tâm ứng dụng KHKT 1996 ĐT
25 Phục tráng giống lúa Quế tảo và Bao thái lùn Ks Luân Thị Diệp Trung tâm thực nghiệm & CG  KHCN 1996 ĐT
26 Thuần chủng giống lợn Hạ Lang Ks Nông Thị Thảo UBND huyện
Hạ Lang
1995 - 1996 ĐT
28 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp nhân giống trúc sào Ks Lê Nón Sở Nông nghiệp và PTNN + Viện NC Lâm nghiệp 1995 - 1997 DA
29 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp nhân nhanh giống cây hạt dẻ Trùng Khánh, kỹ thuật bảo quản, chế biến Ks Lê Nón Sở Nông nghiệp và PTNN 1995 - 1997 DA
30 Phục tráng một số giống lúa có phẩm chất gạo tốt Ks Luân Thị Diệp Trung tâm thực nghiệm & CG  KHCN 1996 DA
31 Nghiên cứu quy luật phát sinh và biện phòng trừ tổng hợp sâu gai hại ngô ở Cao Bằng  
Ks Nguyễn Thị Tân
 
Chi cục BVTV
 
1996 - 1997
 
DA
32 Nghiên cứu ứng dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại lúa Ks Trương Thị
Minh Anh
Sở Nông nghiệp
và PTNN
1996 - 1997  
33 Ứng dụng nuôi cấy mô nhân giống mía Ks Nông Thanh Mẫn Trung tâm ứng dụng KHKT 1996 - 1998  
34 Phục tráng giống lúa Quế tảo và Bao thai lùn sau 3 năm 1996 – 1998 Ks Luân Thị Diệp Trung tâm ứng dụng KHKT 1996 - 1998  
35 Phục tráng giống lúa Đoàn kết qua 3 năm chọn lọc (1996 - 1998)
 
Ks Mã Xuân Lương Trung tâm thực nghiệm & CG KHCN 1996 - 1998 ĐT
36 Nghiên cứu các biện pháp tổng hợp phát triển cây mía để nâng cao năng xuất mía và hàm lượng đường trong mía  
Ks Nguyễn Thị Chung
 
Sở Nông nghiệp và PTNN
 
1996 - 1997
 
ĐT
37 So sánh các giống mía để chọn ra giống có năng xuất cao phù hợp với điều kiện Cao Bằng  
Ks Nguyễn Thị Chung
 
Sở Nông nghiệp và PTNN
 
1997 - 1998
 
ĐT
38 Thử nghiệm hiệu lực bả diệt chuột sinh học tại Cao Bằng CN Tô Vũ Lập Sở Khoa học
CN & MT
1997 - 1998 ĐT
39 Nghiên cứu tác dụng của hoá phẩm thiên nông đối với một số cây lương thực và rau tại Cao Bằng  
Ks Nông Ích Thượng
 
Sở Khoa học
CN & MT
 
1998
 
ĐT
40 Khảo nghiệm và bình tuyển các giống lúa vụ xuân năm 1998 Ks Nguyễn Thị Yêng Trung tâm Thực nghiệm KTNN 1998 ĐT
41 Khôi phục vùng chè Bắc Hợp huyện Nguyên Bình theo hướng kinh tế trang trại hộ gia đình Ks Mã Thị Ình UBND huyện Nguyên Bình 1998 ĐT
42 Khảo nghiệm giống lúa mì, mạch Ks Nguyễn Văn Nhân Sở Khoa học
CN & MT
1998 DA
43 Xây dựng vùng lúa cấp I Ks Đinh Quang Chiến Phòng Nông nghiệp Hoà An 1998 - 1999 ĐT
44 Điều tra cơ bản, thực nghiệm thăm dò hiệu lực thuốc tấy sán lá gan trên đàn trâu bò một số địa phương trong tỉnh Ks Bế Thị Minh Chi cục Thú y 1999 ĐT
45 Ứng dụng kỹ thuật nuôi bò sữa tại Cao Bằng Ths Nguyễn Văn Thụ Trung tâm thực nghiệm & CG KHCN 1999 ĐT
46 Khảo nghiệm và bình tuyển các giống lúa vụ xuân và các giống lúa cạn vụ mùa năm 2000  
Ks Đàm Thị Lâm
Trung tâm thực nghiệm & CG KHCN 1999 - 2000 ĐT
47 Xây dựng mô hình thâm canh sản xuất đậu tương năng xuất cao vụ hè thu năm 1999 tại huyện Quảng Hoà – tỉnh Cao Bằng Ks Bế Thị Uyên Trung tâm thực nghiệm & CG KHCN 1999 ĐT
48 Nghiên cứu trồng và chế biến cây trè đắng huyện Hạ Lang Ks Hoàng Đức Tàng UBND huyện
Hạ Lang
1999 ĐT
49 Chuyển giao công nghệ cấy mô một số cây đặc thù và có giá trị cao tại Cao Bằng Ks Hoàng Thị Lệ Trung tâm ứng dụng KHKT  
1999
 
DA
50 Sản xuất thử các giống mía năng xuất cao phục vụ vùng nguyên liệu Công ty mía đường Ks Hoàng Thị Lệ Trung tâm thực nghiệm & CGKTCN  
1999 - 2001
 
DA
51 Ứng dung phương pháp nuôi cấy mô nhân giống cây dược liệu quý hiếm tại Cao Bằng Ks Hoàng Thị Lệ Trung tâm thực nghiệm & CG KTCN  
1999-2000
 
ĐT
52 Xây dựng mô hình ứng dụng KHCN trong trồng trọt và chăn nuôi cho vùng cao, góp phần xoá đói, giảm nghèo Ks Hoàng Thị Lý Trung tâm thực nghiệm & CGKTCN  
1999 - 2001
 
ĐT
53 Khảo nghiệm mì mạch Vân Nam tại Cao Bằng Ks Nông Ích Thượng Trung tâm TN & CG KTCN+Viện KHKT Vân Nam (TQ) 1999 - 2000 DA
54 Ứng dụng KHCN sản xuất rau, hoa quả ở vùng Phia Đén, Nguyên Bình, Nà Cáp Ks Nguyễn Thị Chung
Ks Nông Thị Tuyến
Sở Nông nghiệp &PTNT 2000 ĐT
55 Sản xuất thử gà giống năng xuất cao của địa phương Ks Đoàn Thị Năm TT thực nghiệm & CG KTCN  
2000
 
ĐT
56 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất rau an toàn Ks Nguyễn Thị Tuyến TT thực nghiệm & CG KTCN 2000-2001 ĐT
57 Ứng dụng một số phương pháp nhân giống chè đắng Ks Hoàng Quốc Lâm Sở Khoa học CN&MT 2001-2002 ĐT
58 Khảo nghiệm mỳ Sôba Nhật Bản tại huyện Trùng Khánh Ks Đàm Vĩnh Kiên Trung tâm TN & CG KTCN 2001 ĐT
59 Tuyển chọn, phục tráng và xây dựng vườn gen một số cây ăn quả đặc sản địa phương: Mác mật, lê, hạt giẻ, cam, quýt. Ks Mã Xuân Lương Trung tâm thực nghiệm & CG KTCN 2001-2002 DA
60 Dự án hỗ trợ nhân rộng cơ sở truyền tinh lợn nhân tạo tại địa bàn vùng cao trong tỉnh Ks Lương Trí Phương Trung tâm thực nghiệm & CG KTCN 2001 ĐT
61 Nghiên cứu KH&CN phát triển chè dây tỉnh Cao Bằng Ks Hoàng Thế Tùng Sở Khoa học CN&MT 2002-2003 DA
62 Hỗ trợ mô hình sản xuất rau an toàn Ks Nguyễn Thị Chinh Chi cục BVTV 2002 ĐT
63 Dự án KHCN phát triển chè đắng Cao Bằng Ks Nông Đình Hai Sở Khoa học CN&MT+Viện sinh thái TN sinh vật 2002 DA
64 Ứng dụng KHKT xây dựng mô hình cải tạo và phát triển đàn bò địa phương Ths Nguyễn Văn Trụ Trung tâm thực nghiệm & CG KHCN 2002 - 2005 DA
66 Sản xuất thử nghiệm giống lúa thơm số 1 (HT1) năng xuất cao phẩm chất tốt tại Cao Bằng Ks Nông Thị Tuyến Trung tâm thực nghiệm & CG KHCN 2003 DA
67 Xây dựng mô hình trạm thụ tinh nhân tạo lợn Phục Hoà năm 2003 Ths Nguyễn Văn Trụ Trung tâm thực nghiệm & CG KTCN 2003 ĐT
68 Nghiên cứu hiện tượng vàng lá cây hại trên cam, quýt và biện pháp phòng trừ tại tỉnh Cao Bằng Ks Mã Thị Ngân Chi cục bảo vệ
thực vật
2003 - 2005 ĐT
69 Phục tráng, bảo tồn và phát triển cây lê huyện Trà Lĩnh Ks Lê Thị Thích Phòng NN&PTNT huyện Trà Lĩnh 2003 - 2004 DA
 
70
Chuyển giao công nghệ xây dựng vườn nhân giống chè đắng bằng phương pháp giâm hom tại một số huyện trong tỉnh Ks Nông Ích Thượng Trung tâm Thực nghiệm & Chuyển giao KHCN 2003 DA
71 Xây dựng vườn gen, vườn ươm cây ăn quả có giá trị kinh tế cao: cam, quýt, mác mật, lê, hạt giẻ tại Cao Bằng Ks Nông Ích Thượng Trung tâm Thực nghiệm & Chuyển giao KHCN 2001-2003 DA
72 Tuyển chọn phục tráng và xây dựng vườn gen một số cây ăn quả đặc sản địa phương: Mác mật, Lê, Hạt dẻ, Cam và Quýt Ks Mã Xuân Lương Trung tâm Thực nghiệm & Chuyển giao KHCN 2003 ĐT
74 Nghiên cứu ứng dụng nhân giống một số loại cây ăn quả bằng phương pháp giâm hom và ghép cây PGS.TS Đào Thanh Vân Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên 2004-2006 ĐT
75 Nuôi thử nghiệm giống lợn hương quý hiếm của Trung Quốc tại Cao Bằng Ks Đoàn Thị Năm Trung tâm TN & CG KHCN 2003 - 2005 ĐT
76 Điều tra đánh giá thực trạng khoa học kỹ thuật nông nghiệp tại tỉnh Cao Bằng (giai đoạn 2001-2003) Ths Hoàng Thị Nương Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm 2004 - 2005 ĐT
77 Xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp đạt sản lượng 30 triệu đồng/ha Ks Nông Ích Thượng Sở Khoa học Và Công nghệ Cao Bằng 2005 ĐT
78 Nghiên cứu khai thác tổng hợp và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng Phja Đén – Phja Oắc, huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng Phạm Đức Nghiệm Trung tâm thực nghiệm phát triển vùng 2005 ĐT
79 Sản xuất thử nghiệm giống lúa Quý cảng (CB1) năng xuất, chất lượng cao tại tỉnh Cao Bằng KS Nông Thị Tuyến Trung tâm TN & CG KHCN 2005 DA
80 Nuôi thử nghiệm cá quý hiếm sông Gâm Cao Bằng Ks Đàm Thị Năm Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN 2004 - 2006 ĐT
84 Ứng dụng nuôi cấy mô nhân giống khoai tây Nông Thanh Mẫn Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN 2004 - 2006 DA
81 Nghiên cứu cơ bản cây mác mật Cao Bằng Ks Nông Ích Thượng Sở Khoa học và Công nghệ 2005 - 2006 ĐT
82 Xây dựng vườn ươm, chuyển giao công nghệ nhân giống chè đắng cho huyện Bảo Lạc và Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng Ks Nông Trọng Thắng Công ty Chè đắng Cao Bằng 2005 - 2006 DA
83 Sản xuất thử nghiệm một số lạc giống vụ hè thu cung cấp cho sản xuất KS Trương Thị Minh Anh Công ty Cổ phần giống cây trồng 2006 - 2007 DA
85 Xây dựng mô hình sản xuất và nhân giống một số loại hoa có giá trị cao tại Cao Bằng Ks Hoàng Thái Công ty Cổ phần giống cây trồng
Cao Bằng
2006 - 2008 ĐT
86 Nghiên cứu thành phần chất, công nghệ nhân giống, chăm sóc, thu hái một số cây dược liệu quý hiếm của tỉnh Cao Bằng: ích mẫu, hà thủ ô, ngũ gia bì, hoàng tinh, thổ phục linh, … PGS.TS Nguyễn Thượng Dong Viện dược liệu 2005 - 2008 ĐT
87 Mô hình trồng khảo nghiệm một số loại cây lâm nghiệp tại Cao Bằng Ks Hoàng Quang Hùng Chi cục Lâm nghiệp 2006 - 2008 DA
88 Ứng dụng giải pháp kỹ thuật trồng xen canh với cây mía nhằm tăng thu nhập cao cho nông dân ở vùng trồng mía tỉnh Cao Bằng Ths Trần Thanh Bình Trung tâm nghiên cứu và phát triển đậu đỗ 2008 2009 ĐT
89 Nghiên cứu và phát triển công nghệ bón phân viên nén cho ngô tại Quảng Uyên – Cao Bằng PGS.TS Đỗ Hữu Quyết Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 2008 - 2009 ĐT