Điều tra cơ bản

CÁC ĐỀ TÀI DỰ ÁN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHCN LĨNH VỰC ĐIỀU TRA CƠ BẢN

TT TÊN DỰ ÁN, ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỜI GIAN THỰC HIỆN LOẠI HÌNH
1 Điều tra phát hiện người mang yếu tố HIV gây bệnh SIDA ở Cao Bằng  
Bs Nguyễn Thị Lu
Trạm vệ sinh
phòng dịch
 
1993
 
ĐT
2 Điều tra thu nhập một số cây ăn quả chính ở Cao Bằng xây dựng vườn giống gốc phục vụ sản xuất  
Ks Hoàng Đức Thiện
 
Hội làm vườn
 
1994 - 1995
 
DA
3 Điều tra tiềm lực KHCN tỉnh Cao Bằng đến tháng 7 năm 1996  
Ks Nông Ích Thượng
 
Sở KHCN&MT
 
1996
 
ĐT
4 Xác định một số giống cây lương thực cao sản, cây ăn quả, cây dược liệu nước ngoài phục vụ phát triển KT-XH địa phương  
Nguyễn Tiến Bối
 
Công an tỉnh
 
1998
 
ĐT
5 Điều tra cây chè đắng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Ks Hoàng Quốc Lâm Sở KHCN&MT 2000 DA
6 Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường xây dựng luận cứ khoa học phục vụ phát triển bền vững KT-XH Cao Bằng  
Ts Phạm Xuân Trường
 
Viện địa lý
 
2000 - 2001
 
DA
7 Điều tra thực trạng tổn thất tài nguyên và nghiên cứu các giải pháp làm giàu trong khai  thác và tuyển quặng sắt, thiếc, mangan  
 
Ts Trần Trọng Huệ
 
 
Sở Công nghiệp – TTCN
 
 
2001 - 2002
 
 
DA
8 Điều tra mức độ ảnh hưởng của tai biến địa chất, kiến nghị các giải pháp phòng tránh và ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại, phục vụ quy hoạch hợp lý lãnh thổ  
 
Ts Ngô Thị Phượng
 
 
Viện địa chất
 
 
2001 - 2002
 
 
DA
9 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế cửa khẩu Cao Bằng  
Cn Đinh Thị Hoà
Sở Kế hoạch
và đầu tư
 
2002
ĐT
10 Khảo sát thăm dò nước ngầm cung cấp nước sinh hoạt cho 2 xã Thượng Thôn và Nội Thôn huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Ks. Trần Văn Hát Công ty Mỏ -    Incodemic 2002 – 2003 DA
11 Khảo sát đánh giá các đặc điểm tự nhiên và đề xuất phương án quy hoạch, cải tạo sử dụng hợp lý vùng đất nông trường Lũng Lầu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng  
PGS.TS.
Nguyễn Thị Vòng
 
Trường ĐH
Nông nghiệp I
 
 
2003 - 2004
 
 
ĐT
12 Điều tra phân bố, đánh giá sơ bộ trữ lượng và chất lượng dược liệu của một số cây thuốc quý hiếm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng  
PGS.TS. Nguyễn Thượng Dong
 
 
Viện Dược liệu
 
 
2005 - 2006
 
 
DA