Chương trình phát triển KT-XH nông thôn miền núi

CÁC ĐỀ TÀI DỰ ÁN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHCN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KT – XH NÔNG THÔN MIỀN NÚI

TT TÊN DỰ ÁN, ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỜI GIAN THỰC HIỆN LOẠI HÌNH
1 Xây dựng mô hình sản xuất thuốc lá giống mới chất lượng cao phục vụ xuất khẩu tại Cao Bằng Ks Nông Đình Hai Sở Khoa học CN&MT 1999 - 2000 DA
2 Xây dựng mô hình xưởng chế biến chè đắng “ Khổ đinh trà” loại chè đặc sản tỉnh Cao Bằng Ks Nông Đình Hai Sở Khoa học CN&MT 2001 DA
3 Xây dựng mô hình bảo quản, chế biến hạt dẻ Trùng Khánh và một số quả đặc hữu tỉnh Cao Bằng Ks Nông Đình Hai Sở Khoa học CN&MT 2001 - 2003 DA
4 Ứng dụng KH&CN để nhân giống cây trúc sào, cây dẻ Cao Bằng thuộc chương trình sinh học và cây ăn quả phục vụ sản xuất và đời sồng tỉnh Cao Bằng PTS Dương Mộng Hùng  
Trường ĐH Nông, lâm nghiệp Xuân Mai – Hà Nội
2001 - 2005 DA