Trang nhất » Kỷ yếu KH&CN » Tóm tắt ĐT/DA 2011-2015

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn của tỉnh Cao Bằng

Thứ bảy - 15/02/2014 14:27

Chủ nhiệm đề tài: Thái Hồng Thịnh

Đơn vị thực hiện: Sở Nội vụ Cao Bằng

Thời gian thực hiện: Năm 2012-2013

I. Đặt vấn đề

Đối với chính quyền cơ sở, cán bộ là một lực lượng quan trọng trong việc xây dựng và củng cố chính quyền cấp xã vững mạnh. Vì vậy, muốn xây dựng và củng cố chính quyền cấp xã vững mạnh thì phải xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực và phẩm chất để thực hiện sự nghiệp đổi mới.

Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống cơ cấu tổ chức cấp xã ở mỗi địa phương. Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã quan tâm chỉ đạo từng bước kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; đào tạo, bồi dương nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; ban hành một số chế độ chính sách đãi ngộ, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức cấp xã thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, để có cơ sở đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ đó đưa ra giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng đã triển khai đề tài “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn của tỉnh Cao Bằng”.

II. Mục tiêu

- Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Cao Bằng từ năm 2007 đến 2011;

- Đề xuất được một số giải pháp nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Cao Bằng.

III. Kết quả nghiên cứu

Sau gần 2 năm nghiên cứu, đề tài đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Đã đưa ra được cơ sở khoa học về chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; đề xuất được một số giải pháp nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã góp phần thực hiện có hiệu quả đề án Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở giai đoạn 2012-2015 đã đề ra. Cụ thể:

1. Đánh giá thực trạng và việc thực hiện công tác chuẩn hóa cán bộ, công chức cấp xã

a. Đánh giá về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2007-2011 và năm 2012

Qua kết quả điều tra, khảo sát thực trạng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã tại 199 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh từ năm 2007 đến 2011 cho thấy:

- Về trình độ chuyên môn: Từ năm 2007 đến nay, cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn qua các năm đã giảm 19,32%. Năm 2007 có 64,02% cán bộ, công chức cấp xã chưa đạt chuẩn, đến năm 2011, giảm xuống còn 44,7% cán bộ, công chức cấp xã chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, năm 2012 còn 39,33%. Tỷ lệ chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn chủ yếu là cán bộ cấp xã, năm 2007 có 83,01%, năm 2011 là 68,5% và năm 2012 vẫn còn 61,92%.

- Về lý luận chính trị: Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã chưa đạt chuẩn về lý luận chính trị giảm từ 69,38% (năm 2007) xuống còn 61,45% (năm 2011).

Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã chưa qua bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đã giảm từ 91,23% (năm 2007) xuống 31,5% (năm 2011). Tỷ lệ công chức cấp xã chưa qua bồi dưỡng quản lý nhà nước giảm từ 94,76% (năm 2007) xuống 52,05% (năm 2011).

b. Công tác chuẩn hóa cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh.

Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đã từng bước được củng cố, kiện toàn, bổ sung cả về số lượng và chất lượng; công chức cấp xã dần tiến tới chuyên môn hóa tiêu chuẩn, nghiệp vụ; công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm; việc tuyển dụng công chức cấp xã cơ bản đảm bảo tuyển chọn đúng chuyên môn theo chức danh công chức cấp xã; công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức từng bước đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

2. Giải pháp nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Cao Bằng.

Đề tài đã đưa ra 5 giải pháp cụ thể từ 3 nhóm giải pháp chung nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Cao Bằng. Cụ thể:

- Giải pháp về công tác đánh giá cán bộ, công chức cấp xã

- Giải pháp về công tác quy hoạch cán bộ

- Giải pháp về đào tạo cán bộ, công chức cấp xã

- Giải pháp về tuyển dụng, bố trí luân chuyển cán bộ, công chức cấp xã

- Giải pháp về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 736

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 158865

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9440760Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng