Trang nhất » Kỷ yếu KH&CN » Tóm tắt ĐT/DA 2006-2010

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn tỉnh Cao Bằng

Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Văn Khôi

Đơn vị thực hiện: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tỉnh Cao Bằng

Thời gian thực hiện: 2009-2010

I. Đặt vấn đề

Hệ thống chính trị cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của dân, huy động mọi khả năng phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh địa phương. Tuy nhiên trong thực tế những năm qua hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn tỉnh Cao Bằng còn nhiều mặt yếu kém, 54,94% cán bộ công chức cơ sở trong toàn tỉnh chưa qua đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, chủ yếu thuộc các chức danh chủ chốt và trưởng các đoàn thể, dẫn đến chất lượng, hiệu quả công tác lãnh chỉ đạo của một số tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Xuất phát từ thực tiễn đó, Ban tổ chức tỉnh uỷ đã thực hiện đề tài “Ngày cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn tỉnh Cao Bằng”.

II. Mục tiêu

- Mục tiêu chung: Các giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn tỉnh Cao Bằng.

- Mục tiêu cụ thể: Các giải pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị cơ sở tại 199 xã, phường, thị trấn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ năng lực, tiêu chuẩn, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh, quốc phòng trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước tại tỉnh Cao Bằng.

III. Kết quả nghiên cứu

Sau 1 năm triển khai thực hiện, đề tài đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Đã đưa ra được cơ sở lý luận về hệ thống chính trị cấp cơ sở xã, phường, thị trấn, tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn; đề xuất được các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở thông qua việc xây dựng và thực hiện 5 chuyên đề. Cụ thể:

1. Đánh giá thực trạng hệ thống chính trị cấp cơ sở xã, phường, thị trấn:

Kết quả khảo sát tại 199 xã, phường, thị trấn cho thấy:

- Số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở tính đến hết tháng 11/2009 có 3.497 người trong đó có 80,52% là đảng viên Đảng cộng Sản Việt Nam; Về trình độ văn hoá: Tiểu học và trung học cơ sở chiếm: 34,59%, trung học phổ thông chiếm 60,99%, chưa biết chữ 0,17%; Về trình độ chuyên môn: 10,17% có trình độ đại học và cao đẳng; 33,91% có trình độ trung cấp, 44,6% cán bộ chưa qua đào tạo; Về trình độ lý luận: 49,21% sơ cấp và trung cấp, 0,74 % cao cấp; chưa qua bồi dưỡng 45,49%,…

-  Số lượng cán bộ trong BCH Đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn có 1.837 đ/c. Việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ của cấp uỷ cơ sở đã cụ thể hoá và tổ chức chỉ đạo thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ theo các tiêu chí: thực hiện tốt 36,18%; khá 53,76%; trung bình 7,03%.

2. Kết quả thực hiện chương trình nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006-2010:

- Vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng đã được nâng cao nhận thức và trách nhiệm, hoạt động đi vào nề nếp và hiệu quả hơn, phát huy được vai trò nòng cốt là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị cơ sở, lãnh đạo toàn diện mọi mặt đời sống xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết của cấp trên và cấp cơ sở, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo và công tác chỉ đạo.

- Kết quả nâng cao trình độ học vấn đối với cán bộ chuyên trách và cán bộ công chức chuyên môn được 3.161 cán bộ tốt nghiệp THCS đạt 100% kế hoạch. 1.577 cán bộ có trình độ chuyên môn từ sơ cấp trở lên đạt 100% kế hoạch.1.519 cán bộ công chức cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên đạt 48,2& kế hoạch. 2.377 cán bộ, công chức được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đạt 68% kế hoạch. 762 cán bộ, công chức được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đạt 72,16%kế hoạch …

3. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn

Đề tài đã đưa ra hai nhóm giải pháp cơ bản nhằm từng bước nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển KT-XH của địa phương gồm:

3.1. Nhóm giải pháp trước mắt:

- Nâng cao vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn.

- Nâng cao vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn.

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn.

- Giải pháp về cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc ở cơ sở xã, phường, thị trấn.

- Nâng cao vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn.

3.2. nhóm giải pháp lâu dài:

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoa IX về : Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật cán bộ, công chức và các Nghị định của chính phủ, Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương và Quyết định của UBND tỉnh quy định về cán bộ công chức cấp xã…

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN
 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 10

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 9


Hôm nayHôm nay : 1830

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11849

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8095723