Quan hệ thanh tra

- Thanh tra Sở KH&CN Cao Bằng có quan hệ chặt chẽ với cáccơ quan quản lý trong và ngoài tỉnh trong các hoạt động thanh tra như:

+ Thanh tra Bộ Khoa học và công nghệ

+ Thanh tra tỉnh Cao Bằng

+ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở KH&CN)

+ Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công thương)

+ Phòng công an kinh tế (Công an tỉnh)

+ Thanh tra Sở Y tế

+ Phòng Công thương các huyện, thị và thanh tra một số đơn vị có liên quan.Kiểm tra  hàng Tết Nguyên đán