Các lĩnh vực thanh tra.

 

- Thanh tra Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh.

- Thanh tra về Sở hữu trí tuệ đối với các đối tượng của Sở hữu công nghiệp (Kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, Chỉ dẫn địa lý, sáng chế…) trên địa bàn tỉnh.

- Thanh tra các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh.

- Thanh tra các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

- Thanh tra hoạt động chuyển giao công nghệ.

- Thanh tra hành chính đối với các đơn vị trực thuộc.


Nguồn: Phòng Thanh tra