Kết luận thanh tra về ATBX đối với bệnh viện đa khoa các huyện Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Bệnh viện đa khoa thành phố Cao Bằng, Trung tâm phòng chống bệnh xã hội, Trung tâm nội tiết, Phòng khám Tâm Đức, ...

Ngày 05/9/2017, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ đã ký kết luận thanh tra số 764/KL-SKHCN về ATBX đối với bệnh viện đa khoa các huyện Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Bệnh viện đa khoa thành phố Cao Bằng, Trung tâm phòng chống bệnh xã hội, Trung tâm nội tiết, Phòng khám Tâm Đức, Công ty cổ phần y tế Phòng khám chất lượng cao Hà Nội - Cao Bằng.

Nội dung chi tiết Kết luận thanh tra số 764.

Nguồn tin: Sở KH&CN