Báo cáo kết quả hoạt động tháng 1, nhiệm vụ công tác tháng 2 năm 2019

Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Báo cáo kết quả công tác khoa học và công nghệ tháng 01, nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2019.

Nội dung chi tiết Báo cáo.

Nguồn tin: Sở KH&CN