Báo cáo kết quả hoạt động Quý I, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2019

Ngày 19/3/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Báo cáo số 192/BC-SKHCN Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ quý I, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2019.

Nội dung Báo cáo.

Nguồn tin: Sở KH&CN