Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN tháng 5, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2019

Ngày 20 tháng 5 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã có báo cáo số 411/BC-SKHCN, Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN tháng 5, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6 năm 2019.

Nội dung chi tiết Báo cáo.

Nguồn tin: Sở KH&CN