Báo cáo công tác tháng 7, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2018


Nội dung chi tiết Báo cáo.

Nguồn tin: Sở KH&CN