Báo cáo công tác tháng 6, nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2018


Nội dung chi tiết Báo cáo.

Nguồn tin: Sở KH&CN