DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN THỰC HIỆN MỚI NĂM 2016

TT Tên nhiệm vụ Đơn vị chủ trì thực hiện Thời gian thực hiện Kinh phí thực hiện
I ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THỰC NGHIỆM KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KỸ THUẬT 4.995,26
1 ĐT: Xây dựng mô hình trồng nho Cự Phong và Tảo Hồng tại Cao Bằng Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Cao Bằng 2016 – 2019
 
450
2 ĐT: Nghiên cứu ứng dụng mô hình công trình thu nước dạng đập ngầm kết hợp hào thu nước phục vụ cấp nước sinh hoạt nông thôn tại Cao Bằng Viện Thủy Công 2016 – 2018
 
650
3 ĐT: Nghiên cứu kỹ thuật trồng một số giống tỏi của Cao Bằng để sản xuất tỏi, tỏi đen và các sản phẩm từ tỏi đen Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 2016 – 2019
 
800
4 ĐT: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống, canh tác và phát triển cây thuốc Thất diệp nhất chi hoa (Paris poluphylla Sm) tại Cao Bằng Viện Khoa học Sự sống 2016 – 2020
 
1.000
5 ĐT: Nghiên cứu, bảo tồn và phục tráng các giống lúa nếp đặc sản của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Cao Bằng 2016 – 2019
 
450
6 ĐT: Đánh giá hiệu quả của can thiệp "Tăng cường áp dụng kiến thức vào thực tế nhằm cải thiện sức khoẻ bà mẹ và trẻ sơ sinh tại 3 huyện Nguyên Bình, Hà Quảng và Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng" Trung tâm Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tỉnh Cao Bằng 2016 – 2017
 
328,26
7 DA: Ủ bã dong riềng làm thức ăn bổ sung cho trâu bò trong vụ đông - xuân tại huyện Nguyên Bình Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm Nguyên Bình 2016 – 2017
 
250
8 DA: Xây dựng mô hình trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao tại xã Thị Ngân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè 2016 – 2019
 
1.067
II ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 1.150
9 ĐT: Văn học Cao Bằng hiện đại từ 1945 đến nay Viện Văn học 2016 – 2018 450
10 ĐT: Quan hệ tộc người xuyên biên giới ở tỉnh Cao Bằng tác động đến ổn định xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Học viện Chính trị khu vực I 2016 – 2018
 
700

Tác giả bài viết: TH