Trang nhất » Hoạt động tham mưu tư vấn » Thanh tra Khoa học công nghệ » Kết quả thanh tra

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với Công ty xăng dầu

Ngày 10/10/2018, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã có Kết luận thanh tra số 23/KL-TTr về Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với Công ty xăng dầu Cao Bằng.

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Ngày 01/10/2018, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã có Kết luận thanh tra số 17/KL-TTr về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu đối với 6 đối tượng thanh tra trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai và tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh hàng hóa đối với Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Cao Bằng.

Ngày 05/9/2018, Sở Tài nguyên môi trường đã có kết luận số 180/KL-STNMT về Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai và tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh hàng hóa đối với Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Cao Bằng.

Kết luận thanh tra việc quản lý, thực hiện dự án thuộc Chương trình NTMN giai đoạn từ năm 2011 đến nay đối với dự án "Ứng dụng KH&CN trong sản xuất khoai tây giống và khoai tây nguyên liệu rải vụ tại huyện Trùng Khánh và Trà Lĩnh"

Ngày 22/8/2018, Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng đã có Kết luận số 688/KL-SKHCN về Kết luận thanh tra việc quản lý, thực hiện dự án thuộc Chương trình NTMN giai đoạn từ năm 2011 đến nay đối với dự án "Ứng dụng KH&CN trong sản xuất khoai tây giống và khoai tây nguyên liệu rải vụ tại huyện Trùng Khánh và Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng".

Kết luận thanh tra về đo lường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH Minh Vương và Công ty TNHH MTV Hiệu Hân tại Trùng Khánh

Ngày 20/7/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Kết luận thanh tra số 594/KL-SKHCN về đo lường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH Minh Vương và Công ty TNHH MTV Hiệu Hân tại Trùng Khánh.

Kết luận thanh tra về đo lường và ATBX đối với bệnh viên đa khoa các huyện Trùng Khánh, Quảng Uyên

Ngày 30/3/2018, Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng đã ra kết luận thanh tra số 190/KL-SKHCN về đo lường và an toàn bức xạ đối với bệnh viện đa khoa các huyện Trùng Khánh, Quảng Uyên.

Kết luận thanh tra về đo lường và ATBX đối với bệnh viên đa khoa các huyện Phục Hòa, Thông Nông

Ngày 30/3/2018, Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng đã ra kết luận thanh tra số 189/KL-SKHCN về đo lường và an toàn bức xạ đối với bệnh viện đa khoa các huyện Phục Hòa, Thông Nông.

Kết luận thanh tra về ATBX đối với bệnh viện đa khoa các huyện Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Bệnh viện đa khoa thành phố Cao Bằng, Trung tâm phòng chống bệnh xã hội, Trung tâm nội tiết, Phòng khám Tâm Đức, ...

Ngày 05/9/2017, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ đã ký kết luận thanh tra số 764/KL-SKHCN về ATBX đối với bệnh viện đa khoa các huyện Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Bệnh viện đa khoa thành phố Cao Bằng, Trung tâm phòng chống bệnh xã hội, Trung tâm nội tiết, Phòng khám Tâm Đức, Công ty cổ phần y tế Phòng khám chất lượng cao Hà Nội - Cao Bằng.

Kết luận thanh tra về đo lường và an toàn bức xạ đối với Bệnh viện Tĩnh Túc, Bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình, Bệnh viện đa khoa huyện Hòa An

Ngày 31/5/2017, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ký Kết luận Thanh tra số 387/KL-SKHCN về đo lường và an toàn bức xạ đối với Bệnh viện Tĩnh Túc, Bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình, Bệnh viện đa khoa huyện Hòa An.

Kết luận thanh tra về đo lường và an toàn bức xạ đối với Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Đa khoa huyện Hạ Lang

Ngày 04/5/2017, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ đã ký kết luận thanh tra số 288/KL-SKHCN về đo lường và an toàn bức xạ đối với Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Đa khoa huyện Hạ Lang.

Kết luận thanh tra về đo lường và an toàn bức xạ đối với Phòng khám Đa khoa Hà Nội, cơ sở X-Quang Trần Như Báo, phòng khám Đa khoa hữu nghị 103 Cao Bằng

Ngày 16/3/2017, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ đã ký kết luận thanh tra số 149/KL-SKHCN về đo lường và an toàn bức xạ đối với Phòng khám Đa khoa Hà Nội, cơ sở X-Quang Trần Như Báo, phòng khám Đa khoa hữu nghị 103 Cao Bằng.

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ

Ngày 29/8/2016, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ đã ký kết luận thanh tra số 660/KL-SKHCN về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ.

Kết luận thanh tra về đo lường và an toàn bức xạ đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng, bệnh viện đa khoa huyện Phục Hòa, Trà Lĩnh năm 2016

Ngày 20/5/2016, SởKhoa học và CÔng nghệ đã ra kết luận thanh tra số 358/KL-SKHCN về đo lường và an toàn bức xạ đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng, bệnh viện đa khoa huyện Phục Hòa, Trà Lĩnh năm 2016.

Kết luận thanh tra về đo lường và an toàn bức xạ đối với Bệnh viện đa khoa các huyện Trùng Khánh, Thông Nông năm 2016

Ngày 26/4/2016, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ký Kết luận thanh tra số 292/KL-SKHCN về đo lường và an toàn bức xạ đối với Bệnh viện đa khoa các huyện Trùng Khánh, Thông Nông năm 2016.

Kết luận thanh tra về đo lường và an toàn bức xạ đối với bệnh viện đa khoa các huyện Thạch An, Quảng Uyên

Ngày 28/3/2016, Sở Khoa học và công nghệ đã có kết luận số 213/KL-SKHCN Kết luận thanh tra về đo lường và an toàn bức xạ đối với bệnh viện đa khoa các huyện Thạch An, Quảng Uyên.

Kết luận thanh tra về đo lường và chất lượng xăng dầu

Ngày 02/3/2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã có kết luận thanh tra số 126/KL-SKHCN về đo lường và chất lượng xăng dầu đối với 4 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Kết luận thanh tra về đo lường, chất lượng xăng dầu

Ngày 27/01/2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã có kết luận thanh tra số 64/KL-SKHCN về đo lường, chất lượng xăng dầu đối với 04 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữu công nghiệp

Ngày 24/9/2015, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ký Kết luận thanh tra số 629/KL-SKHCN về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữu công nghiệp đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Kết luận thanh tra về đo lường và ATBX đối với Bệnh viện đa khoa Thành phố Cao Bằng và Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Cao Bằng

Ngày 05/6/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã có kết luận thanh tra số 333/KL-SKHCN về đo lường và an toàn bức xạ đối với Bệnh viện đa khoa Thành phố Cao Bằng và Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Cao Bằng.

Kết luận thanh tra về đo lường và an toàn bức xạ đối với Bệnh viện đa khoa các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc

Ngày 04/5/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã ra kết luận thanh tra số 249 về đo lường và an toàn bức xạ đối với Bệnh viện đa khoa các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc.


Các tin khác

1 2  Trang sau
 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 113

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 74828

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6105430