Giấy chứng nhận Nhãn hiệu tập thể

Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “nếp Hương Bảo Lạc” số 335148 cho sản phẩm gạo nếp Hương của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Nội dung Giấy chứng nhận.