Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ

Thực hiện Chương trình số 12-CTr/TU, ngày 09/5/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng về Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ giai đoạn...

Khối thi đua II: Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018

Khối thi đua II: Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 31/7/2018, Khối Thi đua II thuộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 và phát động phong trào thi...

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 49

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 49

Ngày 01/8/2018, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 49 cho 71...

Một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH huyện Trà Lĩnh trong những tháng cuối năm 2018

Một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH huyện Trà Lĩnh trong những tháng cuối năm 2018

Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, ngay từ đầu năm, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Trà Lĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ...

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 4148/KH-UBND, ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thi hành Bộ luật dân sự; kế hoạch số 1093/KH-UBND, ngày...

prev pause next

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Sở Khoa học và Công nghệ: Cắt giảm thời gian giải quyết 34/41 thủ tục hành chính

Thực hiện Công văn số 676/VP-KSTT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện thủ tục hành chính sau khi cắt giảm thời hạn giải quyết, Sở Khoa học và Công nghệ công bố công khai Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ

Tập huấn tin học cho đối tượng là cán bộ lãnh đạo cấp xã. Ảnh minh họa.

Thực hiện Chương trình số 12-CTr/TU, ngày 09/5/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng về Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ giai đoạn 2016-2020, Tỉnh ủy đã ban hành 03 Đề án và 01 Kế hoạch để cụ thể hóa Chương trình, gồm: Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ giai đoạn 2016-2020; Đề án Đào tạo lý luận chính trị đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ, cán bộ nguồn lãnh đạo quản lý trẻ giai đoạn 2016 - 2020; Đề án Luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017 - 2020.